Argemí, Alegre i Sala, a Terrassa

Antoni Sala i Gaietà Alegre constituïren el 1860 Alegre, Sala i Companyia, una empresa que tindrà vint-i-sis anys d’existència i acabarà dividint-se.

Joan Argemí i les seves nétes

Joan Argemí obrí el 1838 un modestíssim establiment de teixits de llana a Terrassa. Cal recordar que aquests establiments eren força humils i que la seva creació estava a l’abast de molta gent, sempre que tingués un petit capital o el suport d’alguns amics.

La família Argemí i la família Sala.

De Joan Argemí queda el record de la seva participació a l’Exposició Industrial de Barcelona del 1844, en...