Pau Miralda i Companyia. La fàbrica dels "panyos" de Manresa

Fàbrica dels “panyos” a Manresa, vora el riu Cardener.

Pau Miralda i Companyia és la primera gran empresa llanera catalana. Representa l’inici de la industrialització en aquest sector i destaca per tres raons: En primer lloc, per la incorporació de la força hidràulica i de màquines importades, cosa que vol dir una especial atenció als avenços tècnics; en segon lloc, per l’impuls donat a la producció: la fàbrica dels “panyos” de Manresa és un edifici impressionant, que no té res a veure amb els petits tallers o fàbriques, tan corrents a l’inici del segle XIX; i finalment, per la...