Els Godó i el jute

Una família d'Igualada

La família Godó.

Ramon Godó i Llucià era filador i teixidor de cotó a Igualada. Nascut amb el segle XIX (1801), forma part d’una família que donarà diversos empresaris tèxtils a la comarca de l’Anoia.

Al voltant de l’any 1840 hi havia una quarantena d’industrials com en Ramon Godó a Igualada, treballant amb berguedanes per a filar el cotó i amb telers moguts manualment o per cavalleries. Ramon Godó no era pas el més important. El 1850 tenia 720 pues, instal·lades en berguedanes i 43 telers, amb un centenar de treballadors a la fàbrica en un moment en què...