Els Caralt. La gran empresa del cànem

Els Marquès de Vilanova i els Caralt de Mataró. La introducció de la filatura

La família Caralt.

Si Ferran Puig fou l’introductor a Catalunya de la filatura de lli per mitjans mecànics, en el cas del cànem aquest mèrit correspon a l’empresa Marquès, Caralt i Companyia, en la seva fàbrica de l’Hospitalet de Llobregat, el 1864.

Marquès, Caralt i Companyia tenia com a socis principals Pelegrí Marquès i Riba i Delmir de Caralt i Matheu. El primer era vilanoví, germà del que serà fundador i primer director de l’empresa cotonera que porta el nom de la família. Delmir de Caralt era...