Els teixits elàstics

L’aparició del cautxú a Europa és tardana. Si més no, com a producte industrial. S’utilitzava inicialment per a fer gomes d’esborrar i pilotes. El 1820, Charles Mackintosh demostrà el caràcter impermeable de les teles recobertes per una capa de cautxú i el 1839 Charles Goodyear descobrí el procediment de la vulcanització, l’origen de la indústria del pneumàtic.

L’elasticitat del cautxú motivà l’aparició de teixits elàstics, en els quals aquell producte era barrejat amb fil de cotó, estam o seda.

El cautxú arribava —inicialment només del Brasil— en forma de pans. Aquests eren tractats amb...