La indústria del lli, el cànem i el jute

Tres fibres vegetals llargues

El lli

El lli és una planta herbàcia de periodicitat anual, de 40 a 80 centímetres d’alçada. Necessita aigua i es produeix, per tant, en zones de regadiu o terrenys que tenen un règim alt de pluges.

A Catalunya no hi ha hagut mai un conreu intensiu de lli. Al començament del segle XIX es produïa, quasi com a excepció, en el municipi d’Aitona (Segrià). A l’estat espanyol era més corrent a Astúries i Galícia, a la conca de l’Ebre i a Granada.

El lli és considerat una planta tèxtil, gràcies a la fibra que es troba entre l’escorça de la planta i la part...