Àrees temàtiques

Tots els articles estan etiquetats amb una o més categories temàtiques, i en els articles lexicals també consten la corresponent categoria gramatical. Tant la categoria temàtica com la gramatical són visibles en forma abreujada, si bé al passar el cursor per sobre ens mostra el nom complet.

L’arbre de les matèries que conformen els articles de la GEC són:

agricultura

agricultura

conreus extensius

fitopatologia

fitotècnia

indústries forestals

fructicultura

horticultura

oleïcultura, indústries oleícoles

silvicultura

viticultura, indústries vinícoles

alimentació, indústries alimentàries

alimentació, indústries alimentàries

indústries de la destil·lació, begudes destil·lades

dietètica

enologia

gastronomia

pastisseria

antropologia

antropologia

antropologia cultural

antropologia física

antropologia social

etnografia

etnologia

folklore

art

arquitectura

art

arts decoratives

ceràmica

decoració

dibuix

disseny

escultura

filatèlia

gravat

iconografia

indumentària

joieria

orfebreria

pintura

urbanisme

astronomia

astronomia

astrofísica

cosmologia

astronàutica

meteorologia

ciències auxiliars de la història

arxivística

bibliografia

biblioteconomia

codicologia

crítica textual

cronologia

diplomàtica

documentació

epigrafia

escriptura

heràldica

museologia

numismàtica

paleografia

papirologia

sigil·lografia

biologia

biogeografia

biologia

biologia molecular

bioquímica

biotecnologia

citologia

ecologia

electrobiologia

embriologia

evolució, evolucionisme

fisiologia

fisiologia animal

fisiologia vegetal

genètica

histologia

microbiologia

botànica

anatomia vegetal

botànica

geobotànica

paleobotànica

cinematografia

cinematografia

fotografia

construcció

calefacció

carreteres

construcció

jardineria

obres públiques

dret

criminologia

dret

dret administratiu

dret aeronàutic

dret aragonès

dret balear

dret canònic

dret català

dret civil

dret civil català

dret comparat

dret constitucional

dret fiscal

dret internacional

dret marítim

dret mercantil

dret militar

dret penal

dret polític

dret processal

dret processal civil

dret processal penal

dret romà

dret del treball

dret valencià

història del dret

història del dret canònic

història del dret català

història del dret marítim

penologia

economia

assegurances

comerç i mercat

comerç internacional

comptabilitat

economia

econometria

finances

organització d’empreses

treball social

electrònica

electricitat

electroacústica

electrodomèstics

electrònica

electrotècnia

luminotècnia

radar

radiotècnia

telecomunicacions

televisió

enginyeria

enginyeria

enginyeria civil

enginyeria hidràulica

enginyeria sanitària

ensenyament

ensenyament

escoltisme

institucions de cultura

pedagogia

ensenyament universitari

esoterisme

astrologia

esoterisme

espiritisme

ocultisme

espai

aerodinàmica

aeronàutica

espai

esports

cinegètica

espeleologia

esports

excursionisme

gimnàstica

jocs d’entreteniment

muntanyisme

tauromàquia

farmàcia, indústria farmacèutica

cosmètica

farmàcia, indústria farmacèutica

perfumeria

filosofia

cosmogonia

epistemologia

estètica

ètica

filosofia

lògica

metodologia

física

acústica

anàlisi tensorial

anàlisi vectorial

física

física atòmica

física nuclear

hidràulica

hidrodinàmica

magnetisme

mecànica estadística

mecànica quàntica

mecànica relativista

metrologia

nucleònica

òptica

partícules elementals

termodinàmica

termotècnia

geografia

cartografia

climatologia

geofísica

geografia

geografia administrativa

geografia agrària

geografia física

geografia humana

geografia política

geografia urbana

hidrografia

oceanografia

exploració submarina

topografia

turisme, viatges

geologia

cristal·lografia

estratigrafia

geodèsia

geologia

geomorfologia

geoquímica

glaciologia

hidrologia

mineralogia

paleontologia

pedologia

petrografia

arts gràfiques

arts gràfiques

litografia

tipografia

història

arqueologia

francmaçoneria

genealogia

història

història de la ciència

història de la medicina

història militar

història de la tècnica

historiografia

prehistòria

indústria

adoberia

indústries del calçat

confecció

indústria

mineria

organització industrial

papereria

refrigeració

indústria surera

indústria vidriera

lingüística

comunicació

filologia

fonètica, fonologia

fonètica històrica

gramàtica

lingüística

onomàstica

ortografia

literatura

estilística

literatura

mètrica

periodisme

poètica

retòrica

marina, marítim

construcció naval

marina, marítim

marina de guerra

nàutica

matemàtiques

àlgebra

anàlisi matemàtica

aritmètica

estadística

geometria

matemàtiques

topologia

mecànica

automòbil, automobilisme

mecànica

motors

rellotgeria

medicina

anatomia

cirurgia

diagnosi

electroradiologia

higiene

immunologia

medicina

obstetrícia

odontologia

oftalmologia

patologia

pediatria

psiquiatria

puericultura

terapèutica

toxicologia

traumatologia

ciències militars

armament

balística

explosius

logística

ciències militars

organització militar

tàctica

música

ballet

dansa

música

oficis manuals

ebenisteria

ferreteria

fusteria

llar, assumptes domèstics

manutenció, emmagatzematge

mobiliari

oficis manuals

màquines i instruments d’oficina

pelleteria

ciències polítiques

ciències polítiques

psicologia

psicologia

química

alquímia

colorants

electroquímica

enginyeria química

petrologia

indústria de pintura i vernissos

pirotècnia

plàstics

química

química analítica

química física

química industrial

química inorgànica

química orgànica

religió

anglicanisme

Bíblia

budisme

catolicisme

cristianisme

esglésies orientals

hinduisme

història eclesiàstica

història de les religions

islamisme

judaisme

litúrgia

mitologia

protestantisme

religió

religions orientals

religions primitives

teologia

sociologia

demografia

publicitat

relacions del treball

sociologia

teatre

espectacles

teatre

tecnologia

automàtica, automació

informàtica

metal·lúrgia

tecnologia

indústria tèxtil

filatura

sericultura

indústria tèxtil

toponímia

toponímia d’Andorra

toponímia de l’Alguer

toponímia de les Illes Balears

toponímia de Catalunya

toponímia de Catalunya del Nord

toponímia d’Espanya

toponímia de la Franja de Ponent

toponímia universal

toponímia del País Valencià

transports

correus

embalatge, envasat

ferrocarrils

trànsit

transports

zoologia

anatomia animal

entomologia

etologia

ictiologia

ornitologia

zoogeografia

zoologia

zootècnia

apicultura

avicultura

colombofília

pesca

ramaderia

veterinària

zootècnia