Relació de col·laboradors

Abadal i de Vinyals, Ramon (RAV)

Abella, Delfí (DAb)

Abelló i Vila, Lluís (LlAbV)

Abrams, Sam (SAb)

Adán i González, Francesc (FAG)

Adell i Gisbert, Joan-Albert (JAAG)

Agell i Pasola, Oriol (OAG)

Aguado i Lozano, Cèsar (CeAg)

Aguilà, Jordi (JAg)

Aguilar, Domènech (DAF)

Aguilera i Cerni, Vicent (VAC)

Aguilera, Christian (ChAg)

Agulló i Batlle, Joaquim (JAgB)

Agustí i Ballester, Jordi (JAgBa)

Agustí i Fabré, Enric (EAF)

Alaix i Gimbert, Tània (TAGi)

Alarcia, Miquel-Àngel (MAA)

Alavedra i Moner, Macià (MAlM)

Alba i Luque, Purificació (PAL)

Albaigés i Riera, Joan (JoAlR)

Albajes, Ramon (RaAl)

Albareda i Salvadó, Joaquim (JoAS)

Albentosa Sánchez, Lluís Miquel (LMA)

Alberch i Fugueras, Ramon (RAl)

Alberich i González, Joan (JoAG)

Albero Francés, Maria Teresa (TAFr)

Albet, Abel (AAlb)

Albet, David (DAl)

Alcobé, Josep (JoAl)

Alcolea, Santiago (SAl)

Aldea, Martí (MAld)

Alemany i Cahner, Pere (PAC)

Alemany i Vich, Lluís (LAV)

Alibés i Riera, Arcadi (AAlR)

Alier i Aixalà, Carles (CAA)

Alier i Aixalà, Roger (RoA)

Alloza i Gabaldà, Enric (EAG)

Almuzara i Roca, Rosa (RAR)

Alonso Montero, Xesús (XAM)

Alòs-Moner i Vila, Adela (AAMV)

Alquézar, Ramon (RaA)

Alsina i Bofill, Josep (JABo)

Alsina i Català, Claudi (CAC)

Alsina i Clota, Josep (JAlC)

Alsina, Llorenç (LloA)

Altisent, Agustí (AAl)

Àlvarez i Sàbat, Oriol (OAS)

Álvarez Rodríguez, Alfons (AlA)

Álvarez, Ariadna (AAlv)

Álvarez, Jesús (JeA)

Amat, Emili (EAP)

Ambrós i Artigas, Isidre (IAA)

Amengual i Batle, Josep (JoAB)

Amigó i Cusco, Sílvia (SAC)

Amorós i Capdevila, Francesc (FAC)

Amorós i Isern, Artur (AAI)

Amorós i Massanet, Antoni (AAM)

Àngela i Barnils, Enric (EAB)

Anglada, Àngel (AAn)

Anglès, David (DAn)

Anguela i Dotres, Antoni (AAD)

Anguera, Pere (PAn)

Jiménez, Anna (AJi)

Anson, Joaquim (JAn)

Anwar Kamawidjaja, Bernar (BAK)

Aparicio, José Vicente (JVAp)

Aparicio, Miquel-Àngel (MiAA)

Aponte, Antoni (AAp)

Aracil i Boned, Lluís Vicent (LlVA)

Aragó, Ignasi (IAr)

Aramon i Serra, Ramon (RAiS)

Aramon i Stein, Núria (NAS)

Arana Martija, José Anton (JAAM)

Arbona i Oliver, Miquel (MAO)

Arbonès, Jordi (JArb)

Arbós i Figueras, Montserrrat (MoAF)

Arcas i Hernández, Carles (CAH)

Ardèvol i Sastre, Remei (RArS)

Ardit, Manuel (MAL)

Ardolino, Francesco (FAr)

Arenas i Noguera, Carme (CAN)

Arenas i Sampera, Joaquim (JoAre)

Arenas i Sampera, Paulí (PAr)

Areny i Busquets, Maria (MaAB)

Argemí, Aureli (AuA)

Argemí, Mercè (MArg)

Arias Pujol, Eulàlia (EArP)

Armengol, Carme (CAr)

Armengol, Jaume (JaA)

Armengou, Josep (JosAr)

Arnau i Sala, Alícia (AAS)

Arnau, Carme (CaAr)

Arnau, Joan (JoArn)

Arnau, Josep (JoAr)

Arribas, Antoni (AnAr)

Arribas, Óscar J. (OJA)

Arrufat i Arrufat, Ramon (RaAA)

Artal i Vidal, Francesc (FAV)

Artal i Vidal, Lluís (LlAV)

Artells, Eduard (EAr)

Artís i Benasch, Pere (PAB)

Artola, Josep (JArt)

Aubareda, Josep (JAu)

Aubet, Fely (FAu)

Aunós Gómez, Álvaro (AAG)

Aymerich, Baltasar (BAy)

Ayora, Carles (CAy)

Azpiazu i Artigas, Montserrat (MoA)

Babot i Nello, Carles (CBN)

Bacardí, Ricard (RBa)

Bach, Jaume (JaBa)

Badell i Suniol, Marià (MBS)

Badia i Batalla, Francesc (FBB)

Badia i Margarit, Antoni (AMB)

Badiou Santacreu, Maryse (MaBaS)

Badosa i Coll, Ferran (FBC)

Bagué, Enric (EBg)

Bàguena, Salvador (SBa)

Baguñà, Jaume (JBM)

Baguñà, Jordi (JBG)

Baila Pallarés, Miquel A. (MABP)

Baladia, Eduard (EBaR)

Balaguer i Perigüell, Emili (EBa)

Balaguer i Prunés, Anna Maria (AMBP)

Balaguer i Vintró, Isidre (IBV)

Balaguer, Andrea (AnBa)

Balasch, Jordi (JoBal)

Balasch, Manuel (MBa)

Balcells i Corominas, Antoni (ABC)

Balcells i Forellad, Anna (ABFo)

Balcells i González, Albert (ABal)

Balcells, Carme (CBa)

Baldellou, Vicent (VBa)

Baldrich, Albert (AlBa)

Ballarín i Monset, Josep Maria (JMBM)

Ballester i Gòdia, Santiago (SaBal)

Ballús i Pasqual, Carles (CBaP)

Baltà i Moner, Jaume (JaBM)

Banchs, Francesc (FBa)

Bañeres i Barril, Jordi (JBaB)

Baque i Molas, Berta (BBM)

Baqué, Dolors (DoB)

Baraut, Cebrià (CeBa)

Barba i Casanova, Rosa (RoBC)

Barba i Taló, Carles (CBT)

Barbé i Izuel, Ester (EBI)

Barberan i Bergós, Gemma (GBB)

Barbeta i Sánchez, Jordi (JBSa)

Barceló i Garcia, Miquel (MBG)

Barceló i Pons, Bartomeu (BBP)

Barceló, Alfons (ABar)

Bardés i Huguet, Josep Maria (JMBH)

Barenys, Antoni (ABa)

Barnadas i Andiñach, Josep Maria (JMBa)

Baronet i Díaz, Xavier (XBD)

Barral i Altet, Xavier (XBA)

Barral, Marcel (MaBa)

Barraquer Bordas, Lluís (LlBB)

Barrass, David (DBa)

Barrass, Tina (TiB)

Barrera i Costa, Heribert (HBC)

Barrera i Puigvi, Agustí (AgB)

Barrieras i Angàs, Mònica (MoB)

Barrillon i Paradell, Josep (JBaP)

Bartina i Gassiot, Sebastià (SBG)

Bas i Peired, Carles (CBP)

Bassa i Bernadó, Oriol (OBB)

Bassegoda i Nonell, Joan (JBN)

Bassols i Terrés, Albert (ABT)

Bastardas i Parera, Joan (JoBa)

Bastida, Xavier (XaBa)

Bataillon, Marcel (MaB)

Batlle i Nicolau, Nadal (NBN)

Batlle, Carme (CBG)

Batlle, Columba M. (CoB)

Batllori, Miquel (MiBa)

Bauçà, Miquel (MiB)

Baulies i Cortal, Jordi (JoBC)

Bayarri, Josep Maria (JoMB)

Bec, Pèire (PBe)

Bech i Borràs, Jaume (JBeB)

Bejarano, Virgilio (ViBe)

Belda i Nacher, Francesc Xavier (FXB)

Belenguer i Cebrià, Ernest (EBe)

Bellaing, Vefa de (VeB)

Bellavista i Ramon, Joan (JoBe)

Beltran Pallarés, Iban (IBP)

Benajam, Pilar (PiBe)

Benet i Batista-Alentorn, Josep Maria (JBB)

Benet i de Caparà, Josep Maria (JMBC)

Benet i Jornet, Josep Maria (JBJ)

Benet i Morell, Josep (JBe)

Benet, Edmon (EdB)

Benet, Francesc (FrB)

Benet, Sebastià (SeB)

Berbegal i Vidal, Francesc (FBV)

Berenguer i Maimó, Joan (JBeM)

Berenguer Sau, Jordi (JoBS)

Berenguer, Eduard (EdBe)

Berenguer, Esther (EsB)

Bergadà i Girona, Lleó (LlBer)

Bergadà, Domènech (DBF)

Bermejo i Encarnació, Josep (JoBer)

Bernabé i Faura, Josep (JBF)

Bernades, Vicenç (VBe)

Bernat Juanós, Carles (CBJ)

Bernaus i Vidal, Magdalena (MBV)

Berniell i Tropa, Josep-Antoni (JaBT)

Bertran Alberti, Eduard (EBeA)

Bertran i Duran, Joan-Baptista (JBBD)

Bertran, Aleix (ABe)

Beser, Sergi (SBe)

Besson i Blaya, Joan (JoBB)

Bestard i Camps, Joan (JBeC)

Bestard, Andreu (AnB)

Bethencourt, Iolanda (IBM)

Bibó, István (IsB)

Bigordà, Josep (JBi)

Bilbeny i Garcia, Norbert (NBG)

Birba, Llorenç (LloB)

Bisbe, Aureli (AuB)

Bisquert, Visitació (ViB)

Bladé i Desumvila, Artur (ABD)

Blanch i Gisbert, Francesc Xavier (XBG)

Blanch, Montserrat (MBl)

Blanché i Vergés, Cèsar (CBV)

Blanes, Camil·la (CBI)

Blanxart, Eduard (EBl)

Blasco, Josep (JBl)

Blasco, Ricard (RBl)

Blecua i Perdices, Albert (ABl)

Blecua Perdices, José Manuel (JMBl)

Boada, Eugènia (EuB)

Boadella i Vergés, Antoni (ABV)

Boatella i Riera, Josep (JBR)

Bofill i Polino, Eduard (EBP)

Bofill, Joan (JoBo)

Bofill, Mireia (MiBo)

Bohigas i Balaguer, Pere (PBB)

Bohigas i Guardiola, Oriol (OBo)

Boira i Maiques, Josep Vicent (JVBM)

Boix i Fuster, Emili (EBF)

Boix, David M. (DMB)

Boix, Esther (EBo)

Boleda i Cases, Ramon (RBC)

Bolòs i Capdevila, Maria de (MBo)

Bolòs i Capdevila, Oriol de (OBC)

Bonal i Falgas, Raimon (RBF)

Bonamusa, Francesc (FrBo)

Bonastre i Bertran, Francesc (FrBB)

Bonet i Baltà, Joan (JBoB)

Bonet i Ramon, Magda (MaBo)

Bonet i Solé, Esther (EBon)

Bonet i Xàmena, Antònia (ABX)

Bonet, Francesc (FBo)

Bonet, Laureà (LBo)

Bonfill i Plana, Anna (ABP)

Bonjoch, Josep (JBon)

Bordas, Maria Dolors (MDB)

Bordetas i Jiménez, Iban (IBJ)

Borja i Solé, Lluís de (LlBS)

Borja i Solé, Maria de (MaBS)

Boronat, Maria Mercé (MMB)

Borràs i Feliu, Antoni (ABF)

Borràs i Gaju, Antoni (ABG)

Borràs i Torre de Flot, Francesc (FBTF)

Borràs, Cristòfor (CrB)

Bosch i Cartes, Joan (JBoC)

Bosch i Martí, Xavier (XBM)

Bosch i Mir, Glòria (GBM)

Bosch i Pascual, Alfred (ABoP)

Bosch i Vilà, Jacint (JBV)

Bosser i Julve, Jordi (JBo)

Bossy, Artur (ABo)

Bota i Totxo, Miquel (MBT)

Botam i Casals, Joan (JBC)

Botella i Pahissa, Miquel (MBP)

Bou i Cabré, Emili (EBC)

Bou i Font, Lluís (LBF)

Bovet i Pla, Isabel (IBoP)

Bozal i Fes, Jordi (JBFe)

Bracons i Clapés, Josep (JBrC)

Bramon i Planas, Dolors (DBP)

Brancós i Coll, Inés (IBC)

Bravo i Pijoan, Joan (JBP)

Bretón Gründel, Ana (ABrG)

Bricall i Masip, Josep M. (JMBr)

Brines i Blasco, Joan (JBrB)

Briongos Martín, Mari Cruz (MCBM)

Broggi, Albert (ABr)

Brossa, Joan (JBro)

Bru de Sala, Xavier (XBS)

Bruguera i Talleda, Jordi (JBru)

Bruna i Reverter, Salvador (SBR)

Brunet i Llobet, Josep (JBLl)

Buenacasa, Carles (CBu)

Bueno i Torrens, David (DaBue)

Buisan i Espeleta, Lídia (LiB)

Burgués i Flamarich, Carme (CBF)

Burillo, Xavier (XBu)

Burset, Roser (RoB)

Busqué i Barceló, Jaume (JaBu)

Busquet i Duran, Jordi (JoBu)

Busquets i Bragulat, Juli (JBu)

Busquets i Grabulosa, Lluís (LlBG)

Busquets i Mascorda, Anna (ABM)

Busquets i Molas, Esteve (EBu)

Busquets i Sindreu, Pere (PBS)

Busquets, Albert (ABu)

Busquets, Baldomer (BBu)

Busquets, Sebastià (SBu)

Butiñà, Júlia (JuB)

Cabana i Pujol, Mariona (MCaP)

Cabana i Vancells, Francesc (FCa)

Cabanes, Jem (JCab)

Cabestany, Joan Ferran (JFC)

Cabó i Desclòs, Lluís (LlCD)

Cabré i Monné, Roca (RoCM)

Cabré i Montserrat, Francesc (FCM)

Cabré i Playà, Martí M. (MMCP)

Cabré i Segarra, Víctor (VCS)

Cabré, Oriol (OCa)

Cadena i Catalan, Josep Maria (JoMCa)

Cadevall i Soler, Magí (MaCS)

Cahner, Max (MxC)

Cauhé, Imma (ICa)

Caixach i Gamisans, Josep (JCaG)

Cals i Güell, Joan (JoCaG)

Calsamiglia, Josep M. (JMaC)

Calsina, Miquel (MCal)

Calvet, Felip (FeCa)

Calvet, Ferran (FeC)

Calvet, Jaume (JCal)

Camarasa i Castillo, Josep (JMC)

Caminal, Francesc (FrCa)

Caminal, Montserrat (MoC)

Camino i Domènech, Josep (JCD)

Campàs i Barrios, Josep M. (JMCB)

Campins, Antoni (ACam)

Camprubí i Capella, Jordi (JCC)

Camprubí, Francesc (FCam)

Camprubí, Pere (PCam)

Camps i Diez, Francesc (FCD)

Camps i Vallejo, Ferran (FCV)

Camps, Carles (CCam)

Camps, Guiu (GCa)

Canal, Ramon (RCa)

Canalda, Carles (CCa)

Canalejo i Alba, Maria Dolors (MDCA)

Canales, Esteve (EsC)

Canals i Cabiró, Jordi (JorCC)

Canals i Guilera, Ramon (RCG)

Canals i Miquel, Josep Maria (JMCaM)

Canela i Soler, Joan (JCaS)

Caner, Pere (PeC)

Cantallops, Lluís (LlCa)

Canudas i Busquets, Josep (JCBu)

Cañadell i Vidal, Josep M (JMCV)

Cañameras, Núria (NCa)

Capdevila, Vicenç-Maria (VMC)

Capella, Robert (RoC)

Capmany i Farnés, Maria Aurèlia (MACap)

Capó i Puig, Enric (ECaP)

Capó, Josep (JCap)

Cápová, Vera (VCa)

Carafí i Morera, Enric (ECM)

Caralt, Ferran (FC)

Carandell i Robuste, Josep (JMCaR)

Carbó, Amadeu (AmCa)

Carbonell i Buades, Marià (MCB)

Carbonell i Curell, Anna (ACar)

Carbonell i de Ballester, (JCB)

Carbonell i Esteller, Eduard (ECE)

Carbonell i Sebarroja, Jordi (JCS)

Carceller i Blay, Carles (CCB)

Cardenal i Izquierdo, Anna Sofia (AsCI)

Cardín, Albert (AlCa)

Cardó, Josefina (JoCar)

Cardona i Hernández, Maria Teresa (MTC)

Cardona i Hernández, Mercè (MCH)

Cardona, Gabriel (GbC)

Cardona, Osvald (OsCa)

Cardoner i Planas, Antoni (ACP)

Caria, Rafael (RaC)

Carles Comín, Alfons (ACC)

Carmona i Sánchez, Josep (JCSa)

Carnicer, Ramon (RaCa)

Caro Baroja, Julio (JCBa)

Carod i Rovira, Josep-Lluís (JLlC)

Carrasco i Formiguera, Rossend (RCF)

Carrasco, Xavier (XCa)

Carrera i Escudé, Judit (JCE)

Carrera Vilardell, Joan (JCVi)

Carreras i Planells, Jordi (JorCa)

Carreras i Planells, Ramon (RCP)

Carreras i Puigdengolas, Josep Maria (JMCP)

Carreras i Verdaguer, Carles (CCV)

Carreres i Rius, Carles M. (CMCR)

Carrillo Zaiter, Katja (KCZ)

Carrillo, Marc (MC)

Casademont, Josep M. (JMCa)

Casals i Cortès, Núria (NCC)

Casals i Martínez, Àngel (ACM)

Casals, Muriel (MuC)

Casal-Valls, Laura (LCV)

Casamada i Ribera, Pilar (PiCaR)

Casán Cava, Santiago (SCC)

Casanelles i Rahola, Eusebi (ECR)

Casanova i Martorell, Josep (JoCM)

Casanova i Serra, Damià (DCS)

Casanovas i la Rosa, Oriol (OCLR)

Casanovas, Jordi (JoCas)

Casares i Potau, Francesc (FCP)

Casares i Potau, Ramon (RCPo)

Casas i Sicart, Creu (CCS)

Casas i Tuset, Josep Maria (JMCaT)

Casas Porredon, Montserrat (MCPo)

Casas, Damià (DaC)

Casasayas i Fornells, Teresa (TCF)

Casassas i Simó, Enric (ECa)

Casassas i Simó, Lluís (LlCS)

Casassas i Simó, Oriol (OrC)

Casasús i Guri, Josep M. (JMCG)

Casellas i Puigdevall, Toni (TCP)

Casellas i Matas, Josep (JosCa)

Casinos i Pardos, Adrià (AdCP)

Cassà i Vallès, Jordi (JCVa)

Cassan Tachlitzky, Adolf (ACT)

Castañer i Gargallo, Joan (JCG)

Castaño i Colomer, Josep (JCaC)

Castel i Tremosa, Antoni (ACaT)

Castellanos i Llorens, Carles (CCLl)

Castellanos i Llorens, Rafael (RCLl)

Castellanos i Vila, Joan (JCaV)

Castellanos i Vila, Jordi (JCV)

Castellanos i Vila, Josep (JCaV)

Castellanos, Joana (JCM)

Castellet, Josep M. (JoMC)

Castelló i Traver, Josep-Emili (JEC)

Castells i Casas, Joan (JoCC)

Castells, Andreu (ACas)

Castells, Enric (EnCa)

Castells, Francesc (FrC)

Castelltort i Riba, Antoni (AnCR)

Castex-Ey, Joan-Francesc (JFCE)

Casulleras i Regàs, Joan (JCR)

Catà i Tur, Josep (JoCaTu)

Català i Gorgues, Miquel-Àngel (MACG)

Català i Roca, Pere (PCR)

Catalán i Aguilà, Jordi (JoCaA)

Causarás Castelló, José Luis (JLCC)

Caussa i Calvet, Martí (MCC)

Cavaller Garcia, Ramon (RCav)

Cayrol, Antoni (ACa)

Cebolla i Rosell, Vicent (VCR)

Cebrian i Sarret, Carme (CCe)

Cerdà i Massó, Ramon (RCM)

Cerdà i Vila, Manuel (MCe)

Cerdó i Fernández, Lluís (LlCeF)

Cerezuela, Berta (BeCe)

Cervera, Manel (MaCe)

Cerveró i Gomis, Lluís (LlCe)

Chatain, Jordi (JCh)

Chaume, Frederic (FrCh)

Cirera i Fortuny, Josep M. (JMCi)

Cirera, Jaume (JCi)

Cirici i Pellicer, Alexandre (ACi)

Cirici, David (DCi)

Ciruelo, Josep-Ignasi (JIC)

Ciuraneta, Ramon (RCiu)

Civil, Raimon (RCi)

Claramunt i Rodríguez, Salvador (SCR)

Claramunt, Teresa (TCl)

Clavera, Joan (JCla)

Climent i Corberà, Eliseu (ECC)

Climent, Agustí (ACl)

Climent, Josep (JoCl)

Clopas i Batlle, Isidre (ICB)

Closas i Torrente, Lluís (LlCT)

Clot i Isern, Miquel (MCI)

Clotet i Ballús, Ramon (RCB)

Clotet i Maymó, Ramon (RClM)

Clua, Francesc (FCl)

Codejón, Àngel (ACo)

Codina, Bernat (BCo)

Codina, Jaume (JaCo)

Coll, Núria (NCJ)

Collazos, Óscar (OsC)

Collell i Costa, Albert (ACoC)

Collell, Josep M. (JMCol)

Collins, George R. (GRCo)

Coloines i Puig, Joan (JCP)

Colom i Boterberge, Teresa (TCdB)

Colom i Colom, Àngel (AnCC)

Colom, Guillem (GCo)

Colom, Maria Josepa (MJC)

Coloma, Rafael (RCo)

Colomé i Pujol, Delfí (DCP)

Colomer i del Romero, Àngel (ACR)

Colomer i Graner, Àngel (AnC)

Colomer i Pous, Jaume (JCoP)

Colomer, Eusebi (EuCo)

Colomer, Ignasi M. (ICo)

Colomines i Companys, Agustí (AgCol)

Colon i Domènech, Germà (GeC)

Comadira, Narcís (NCo)

Comas i Angelet, Jordi (JCoA)

Comas i Duran, Pere (PCD)

Comas, Antoni (AnCo)

Comelles, Montserrat (MCom)

Comín, Pilar (PCo)

Company i Prats, Enric (ECP)

Companys, Ramon (RCoP)

Compte, Efrem-Ernest (EEC)

Conde i Delgado de Molina, Rafael (RCDM)

Conde, Àngel (ACon)

Constantial, Miquel (MiCo)

Cònsul i Giribert, Isidor (ICG)

Copceag, Demetriu (DeCo)

Corderas de Borja, Jacint (JCBo)

Cornella i Solans, Alfons (ACS)

Cornet i Calveras, Albert (ACCa)

Corniola, Guy (GCor)

Corominas i Beret, Frederic (FCoB)

Corominas i Bertran, Lluís (LCB)

Corominas i Busqueta, Josep (JCoB)

Corominas i Dulcet, Jordi (JCoD)

Corominas, Maurici (MaCo)

Coronas i Ribera, Joan M. (JMCRi)

Corraine, Diego (DCo)

Corral i Alexandri, Carles (CCoA)

Correa, Federico (FCo)

Corredor-Matheos, Josep (JCoM)

Correig i Blanchar, Anton (ACB)

Correig i Blanchar, Teresa (TMC)

Cortacans Calvera, Oriol (OCC)

Cortada, Eugeni (EuC)

Cortada, Jean-Paul (JPCo)

Cortès i Dejuan, Àngel (ACD)

Cortès, Fermí (FeCo)

Costa i Busquets, Maria (MaCB)

Costa i Fernández, Oriol (OCF)

Costa i Molinari, Josep M. (JMCM)

Costa i Roca, Jordi (JCoR)

Costa, Maria Mercè (MCo)

Costante Fortino, Italo (ICFor)

Cot i Belmonte, Salvador (SCB)

Cotrina i Puig, Ramon (RaCo)

Cousté, Alberto (AlC)

Creu, Gabriel de la (GdlC)

Creus, Ricard (RCr)

Crexell i Playà, Joan (JoCP)

Cruïlles de Peratallada Vidal, Javier de (JCPV)

Crusafont i Pairó, Miquel (MCrP)

Crusafont i Sabater, Miquel (MiCr)

Crusells Valeta, Magí (MCrV)

Cuartero i Iborra, Francesc J. (FJC)

Cubeles i Bonet, Albert (AlCB)

Cuchí, Francesc (FCB)

Cuchillo i Foix, Montserrat (MCF)

Cucó, Alfons (ACu)

Cucurella i Cumellas, Lluís (LlCC)

Cucurull, Fèlix (FCu)

Cucurull, Jordi (JCu)

Cuella, Ovidio (OCu)

Cuéllar, Lluís (LlCu)

Cuello i Subirana, Josep (JoCS)

Cufí i Sobregrau, Julià (JuC)

Cugota i Mateu, Lluís (LlCM)

Cuito, Ferran (FeCu)

Culla i Clarà, Joan B. (JBCC)

Cullell, Josep M. (JMCu)

Cusiné, Francesc S. (FrSC)

Cuspinera i Font, Lluís (LlCF)

Custòdio i Sitó, Josep M. (JMCS)

Cuyàs, Josep M. (JoCu)

Cwiertniak, Estanislau (ECw)

Dalmases, Càndid de (CDa)

Dalmases, Núria de (NDa)

Dalmau, Josep (JDa)

Dalmau i Argemí, Delfí (DDA)

Dalmau i Ribalta, Bernabé (BeD)

Darder, Pere (PDa)

Daussà i Olvella, Pere (PDO)

Dávila, Ana María (AnMD)

De Juan i Capdevila, Anna (AJC)

Del Hoyo i Calduch, Josep (JoHC)

Desumbila i Enric, Josep (JDE)

Dexeus i Trias de Bes, Santiago (DDTB)

Díaz i Carbonell, Romuald (RDC)

Díaz-Plaja, Guillem (GDP)

Díez i Bosch, Marta (MiDie)

Diez i Bosch, Míriam (MDiB)

Dobszay, Lászlo (LDo)

Dolç, Miquel (MDo)

Dols i Rusiñol, Joaquim (JoD)

Dolz i Ripollès, Josep (JDoR)

Domènech i Casal, Jordi (JDC)

Domènech i Fargas, Josep (JMDF)

Domènech i Gil, Joaquim M. (JMDG)

Domènech, Edelmira (EDo)

Domenge i Mesquida, Joan (JDM)

Domingo i Clota, Miquel (MDC)

Domingo i Miralles, Francesc Xavier (XDo)

Domingo, Francesc (FDB)

Domingo, Pere (PeD)

Drobnic, Ludovik (LDr)

Druguet i Tantinyà, Elena (ElDru)

Duch, Lluís (LlD)

Dufourcq, Charles Emmanuel (ChED)

Duocastella, Rogel·li (RDuo)

Duran i Escriba, Xavier (XDE)

Duran i Grau, Eulàlia (EDG)

Duran i SanPere, Agustí (ADS)

Duran, Sebastià (SDu)

Durfort i Coll, Mercè (MDuC)

Eek i Vancells, Lluís (LlEV)

Elcacho i Clemente, Joaquim (JElC)

Elias i Cruz, Joan-Ignasi (JIE)

Elvira i Silleras, Maria (MEiS)

Epalza, Mikel de (MkE)

Equip de Redacció de la 2 (R)

Erre-Masnou, Evelyne (EEM)

Escartín i Sánchez, Eduard (EES)

Esclasans i Jové, Roser (REJ)

Escoda, Josep (JEV)

Escolà, Oleguer (OEs)

Escribà i Llagostera, Francesc (FrE)

Escudé i Pladellorens, Raimon (REP)

Esculies i Serrat, Joan (JEsS)

Español i Bertran, Francesc (FrEB)

Español, Montserrat (MEs)

Espí i Valdés, Adrià (AEs)

Espinet, Francesc (FEB)

Espinós i Pla, Lluís (LlEP)

Esplugas i Capdet, Josep (JEsC)

Espot, Laura (LaEs)

Espriu i Climent, Domènec (DEsC)

Esquerra i Pizà, Pere (PEs)

Estalella i Boadella, Helena (HEB)

Estany i Farradelles, Joan (JEF)

Estapé, Fabià (FaE)

Estartús i Moncanut, Miquel (MEsM)

Estelrich, Caterina (CEA)

Estelrich, Pere (PeEs)

Esteva i Cruañes, Lluís (LlEC)

Esteva i Fabregat, Claudi (CEF)

Estevadeordal i Grau, Jordi (JEG)

Esteve i Avilés, Antoni (AEA)

Esteve i Blasi, Joan (JEB)

Esteve i Rios, Manuel (MER)

Estivill, Jordi (JEs)

Estornés Zubizarreta, Idoia (IEZ)

Estrada i Ullastres, Jordi (JoE)

Estrada, Gregori (GEs)

Estrada, Sara (SEs)

Estradé, Miquel (MiE)

Estrems, Enric (EnE)

Estruch, Glòria (GEG)

Etxezarreta, Mireia (MEt)

Fabrega i Grau, Àngel (AnF)

Fàbregas i Surroca, Xavier (XFa)

Fabregat i Muñoz, Víctor (ViF)

Fages i Mir, Pere-Ignasi (PIF)

Faluba, Anna (AFa)

Faluba, Kálmán (KFa)

Farran, Andreu (AnFar)

Farrè i Gual, Joan (JFG)

Farré i Martí, Josep Maria (JFM)

Farré i Olivé, Eduard (EFO)

Farré i Sanpera, Maria del Carme (MCFS)

Farré i Vidal, Xavier (XFV)

Farré-Escofet, Emili (EFE)

Farreras, Antoni (AnFa)

Farreras, Martí (MFa)

Farrés Martínez, Oriol (OFM)

Faura i Pujol, Josep (JFP)

Faura i Pujol, Neus (nNFP)

Faus i Estebe, Ramon (RFE)

Febrer, Maria Àngels (MAF)

Febrés, Helena (HFe)

Feixa i Lapedra, Lourdes (LFL)

Feliu i Cortès, Judit (JFeC)

Feliu i Mabres, Eduard (eEFM)

Feliu i Martínez, Laura (LFeM)

Feliu i Monfort, Gaspar (GaF)

Feliz i Oliver, Laura (LFO)

Fernández, Manuel (MFe)

Fernández, Montse (MoFe)

Ferrández i Rubió, Jaume (JaFer)

Ferrà-Ponç, Damià (DFP)

Ferrater, Gabriel (GFe)

Ferreiro Gómez, Roberto (RFeG)

Ferrer i D'alba, Immaculada (IFA)

Ferrer i Fitó, Rafael (RaF)

Ferrer i García, Júlia (JFiG)

Ferrer i Mallol, Maria Teresa (MTF)

Ferrer i Morro, Antoni-Lluc (ALlF)

Ferrer i Naranjo, Pau (PFN)

Ferrer i Pumareta, Jordi (JFrP)

Ferrer i Roca, Joaquim (JoF)

Ferrer i Sanxís, Miquel (MFeS)

Ferrer i Solà, Jesús (JFS)

Ferrer, Josep Maria (JMF)

Ferrer, Miquel (MFS)

Ferrés i Prats, Joan (JoFP)

Ferro i Bise, Joaquim (JFeB)

Ferro i Pomà, Victor (VFP)

Fibla, Pilar (PFi)

Figa i Faura, Lluís (LFF)

Figueras i Palà, Pau (PFP)

Fina, Lluís (LlFi)

Finestres i Martínez, Jordi (JFiM)

Fisas i Armengol, Vicenç (VFA)

Flaquer, Lluís (LlF)

Florensa i Parés, Joan (JFl)

Flores Muñoz, Lucía (lLFM)

Flos i Bassols, Rosa (RFB)

Flos i Bassols, Jordi (JoFB)

Fluvià i Escorsa, Armand (AFE)

Foguet i Boreu, Francesc (FFB)

Foix, Pere (PFx)

Folch i Guillèn, Ramon (RFG)

Folch i Mateu, Pere (PFo)

Font i Bayell, Josefina (JFo)

Font i Cierco, Josep (JFoC)

Font i Costa, A. (AFC)

Font i Fàbregas, Joan (JFF)

Font i Fatjó dels Xiprés, Josep (JFFX)

Font i Renom, Esteve (EFR)

Font i Rius, Josep M. (JMFR)

Font, Jordi (JoFo)

Font, Matilde (MFo)

Fontbona i de Vallescar, Francesc (FFV)

Fontboté, Josep M. (JpMF)

Fontquerni, Enriqueta (EnF)

Forcano, Manuel (MFor)

Formiguera i Ràfols, Josep (JMFor)

Formosa, Feliu (FFo)

Fornaggio, G. (GFo)

Forns i Varias, Josep (JFV)

Forssmann, Knut (KnF)

Fort i Bufill, Xavier (XFB)

Fort i Cogul, Eufemià (eEFC)

Fort i Manero, Abili (AFM)

Fort, Agustina (AgF)

Foz i Tena, Amadeu (AFT)

Fraguas Fraguas, Antonio (AFF)

Franc i Maestro, Raimond (RFM)

Freixa i Pedrals, Enric (EFP)

Freixa, Mireia (MFr)

Freixas i Camps, Pere (PFC)

Frigolé, Joan (JoFr)

Fuente, Carlos de la (CdlF)

Fuentes i Arderiu, Xavier (XFAr)

Fullà, Ferran (FFS)

Fuster i Rabés, Ramon (RFR)

Fuster, Joan (JFu)

Gabaroi, Manica-Liliana (MoGa)

Gabarró, Marcel (MaG)

Gabernet, Joan (JoGa)

Gabriel, Pere (PGa)

Gacia i Escapa, Francesc (FGE)

Gacia, Joaquim (JoGac)

Gadea i Buisan, Enric (EnG)

Galera i Monegal, Montserrat (MoG)

Galí i Herrera, Jordi (JGH)

Galindo i Galí, Esteve (EGG)

Gallego i Piña, Carles (CGP)

Gallego, Ignasi (IGa)

Gallina, Anna M. (AMG)

Gallissà, Teresa (TGR)

Galmés, Antoni (AnG)

Galofré i Illamola-Simal, Jordi (JGI)

Gambús i Xivillé, Josep (JGX)

Gambús, Assumpta (AGP)

Garcià Bodaño, Salvador (SGB)

García Borrón, Juan Carlos (JCGB)

Garcia Cárcel, Ricardo (RGC)

Garcia Fernández, Xosé Lois (XLGF)

Garcia i Ballester, Lluís (LlGB)

Garcia i Candau, Julià (JGC)

Garcia i Castell, J. (JGaC)

Garcia i Duran de Lara, Josep A. (JAGD)

Garcia i Fragua, Esther (EGar)

Garcia i Grau, Joan (jJGG)

Garcia i Lanceta, Lourdes (LGL)

Garcia i Moll, Modest (MGaM)

Garcia i Panadès, Teresa (TGP)

Garcia i Ramon, Maria Dolors (DGR)

Garcia i Rovira, Maria del Pilar (MPGR)

Garcia i Soler, Jordi (JGS)

García Martínez, Sebastià (SGM)

Garcia Segura, Caterina (CGS)

Garcia, Xavier (XaG)

Garcia-Sevilla, Ferran (FGSe)

Gardeñes i Martín, Ernest (EGM)

Garganta i Fàbrega, Josep (JMGar)

Garín i Ortiz de Taranco, (FMGOT)

Garnier Lacueva, Alberto (AGL)

Garola i Crespo, Àlvar (AlgGC)

Garolera, Narcís (NaG)

Garrabou, Ramon (RGa)

Garreta, Núria (NGa)

Garriga i Gusi, Josep (JGaG)

Garriga i Manich, Joan (JGM)

Garriga i Miralles, Antoni (AGM)

Garriga i Riera, Joaquim (JGaR)

Garriga i Trullols, Enric (EGT)

Garriga, Jaume (JaGa)

Garrote i Rico, Rafael (RGaR)

Gasch, Emili (EGa)

Gasch, Sebastià (SGa)

Gascó i Pelegrí, Vicent (VGP)

Gasol i Almendros, Josep (JoMG)

Gasòliba i Böhm, Carles A (CAGB)

Gasset i Argemi, Josep (JGas)

Gasull i Vilella, Pepa (PGV)

Gausa, Manuel (MaGau)

Gay i Díaz, Joan (JGD)

Gay i Montalvo, Eugeni (EuG)

Gay i Montalvo, Leopold (LeG)

Gayà, Miquel (MiG)

Genescà, Enric (EGe)

Genovart i Roselló, Càndid (CGR)

Gerpe, Manuel (MGe)

Gibert i Clols, Josep (JGCl)

Gibert, Francesc (FGi)

Gich i Viñas, Miquel (MGi)

Gigot, J. G. (JGGi)

Gil i Mascarell, M. (MGM)

Gil i Ribes, Josep (JGRi)

Gil, Francesc (FrGi)

Gil, Joaquim (JGil)

Gil i Farré, Núria (NGF)

Gilabert i Pinal, Pere Lluís (PGPi)

Gilabert, Pere Lluís (PLlG)

Gilbert i Martínez, Trini (TGM)

Gillamet i Lloveras, Jaume (JGLl)

Gil-Vernet i Huguet, Maria Àngels (MAGV)

Giménez i Artigues, F. (FGA)

Giménez i Molina, Isabel (IGM)

Gimeno i Fabregat, Tomàs (TGF)

Gimeno i Font, Edmon (EGF)

Gimeno, Paquita (PaGi)

Gimferrer, Pere (PeG)

Giné i Soca, Maria (MGS)

Giner i Beltran, Joan (JGB)

Giner, Salvador (SGi)

Giralt i Radigales, Jesús (JGiR)

Giralt, Emili (EGi)

Giralt, Eugeni (EuGi)

Giralt-Miracle, Daniel (DGM)

Girbau, Basili (BaGi)

Gironès, Manel (MaGi)

Gisbert i Janot, Antoni M (AMGJ)

Gisbert i Robert, Mònica (MGR)

Gispert i Gener, Carles (CGG)

Glick, Thomas F. (TFG)

Goday i Baylina, Elisa (EGB)

Gomà i Cardona, Ricard (RGoC)

Gomà i Ginestà, Ferran (FGG)

Gómez i Ortiz, Joan M. (JMGo)

Gómez Martínez, Alberto (AGoM)

Gómez Mcpherson, Helena (HGMcp)

Gómez, Carlos-Bolívar (CaBoG)

Gomis i Sanahuja, Joan (JoGo)

Gonfroy, Gascó (GaGo)

González i Cañete, Ferran (FGC)

González i Casanova, Josep Antoni (JAGC)

Gonzàlez i Meler, Miquel Àngel (MaGM)

González i Pastor, Joan (JGP)

González i Pérez, V. (VGoP)

González i Serret, Joan Antoni (JAGS)

González Martínez, Àlex (AGMa)

González Orozco, Ignacio (IgGon)

González Ruiz, José M. (JMGoR)

González Trejo, Horacio (HGT)

González, Antoni (AGon)

González, Carles (CGo)

González, Marta (MGo)

Gosálbez i Noguera, Joaquim (JGN)

Goula i Sardà, Elisabet (EGS)

Grabolosa, Ramon (RaGr)

Graells i Andreu, Guillem (GJG)

Graells, Eudald (EGr)

Grandas i Sagarra, Maria Teresa (MTG)

Granell i Trias, Francesc (FGr)

Gras, Josep M. (JMG)

Grasa i Hernández, Rafael (RGH)

Grases, Pere (PGr)

Grau i Aymà, Hermínia (HGA)

Grau i Colell, Josep (JGCo)

Grau i Garriga, Josep (JGGa)

Grau i Martí, Jan (JaGra)

Grau i Segó, Martí (MGrS)

Grau i Veciana, Josep M. (JMGV)

Grau, Roger (RGr)

Graupera i Graupera, Joaquim (JoGG)

Gregori i Camp, Eva (EGC)

Griera, Mercè (MeG)

Grifoll i Guasch, Josep (JGrG)

Griñó i Damians, Raimon (RaG)

Grup de Química (GrQ)

Gual i Camarena, Miquel (MGC)

Guansé, Domènec (DGu)

Guàrdia i Rúbies, Roser (RGuR)

Guardiola i Noguera, Carles Jordi (CJG)

Guasch, Jordi (JoGu)

Gubern, Ramon (RGu)

Gubern, Romà (RoG)

Gudiol, Josep (JGud)

Gudiol, Manuel (MGu)

Güell i Socias, Josep M. (JMGS)

Guerrero i Moreno, Ricard (RGM)

Guicard, Pierre (PGui)

Guilemany i Casadamon, Josep M. (JMGC)

Guilera i Rico, Gabriel (GGR)

Guillamet, Joan (JGui)

Guillem i Molins, Jordi (JoGM)

Guilleumas i Morell, Montserrat (MoGM)

Guinovart i Rubiella, Carles (CaG)

Guirado Aláiz, Manuel (MaGA)

Gulsoy, Joseph (JGul)

Gumí i Cardona, Jordi (JGu)

Gurri i Serra, Francesc (FGS)

Gutiérrez, Emília (EGu)

Hauck, Eric (EHa)

Herail, Gerard (GHe)

Hermosilla i Llisterri, Maria Josepa (MJH)

Herms i Berenguer, Atilà (AHB)

Hernández i Baqué, Santiago (SHB)

Hernández i Cardona, Àngel (AMH)

Hernández i Gasch, Jordi (JHG)

Hernández i Gutiérrez, Francesc (FHG)

Hernández i Hernández, Sònia (SHH)

Hernández i Móra, Joan (JHM)

Hernández i Oliva, Santiago (SHO)

Hernández i Roig, Enric (EHR)

Hernández, Francesc Xavier (FXH)

Hernández, Prócoro (PHe)

Hernández-Cros, J.Emili (JEHC)

Herranz i Luís, Jaume (JHL)

Herrero i Velasco, Leandre (LHV)

Herreros i Agüi, Sebastià (SHA)

Hervas, Bernat (BHe)

Holm-Nielsen, Anne-Marie (AMHN)

Homet, Marie-Claude (MClH)

Homs, Oriol (OHo)

Hoppmann, Alfred (AHM)

Horbac, Oleksa (OHor)

Horta i Calleja, Gerard (GHC)

Horta, Joaquim (JHo)

Hortal i Corbella, Núria (NHC)

Hortet i Tarroja, Ester (EHT)

Houle, René (RHo)

Huang, Paulina (PHu)

Huera, Carme (CHu)

Hurtado i Martí, Victor (VHM)

Ibáñez i Daltabuit, Isabel (IID)

Ibáñez Muñoz, Josep (JIbM)

Ibáñez, Maria Àngels (MAI)

Ibba, Joan (JoI)

Iglésies i Fort, Josep (JIg)

Iglésies, Xavier (XaI)

Illa i Casanova, Carles (CIC)

Inglès i Urpinell, Montserrat (MIU)

Irigaray Imaz, José-Ángel (JAII)

Isanta Isanta, Maria Carme (MCIs)

Isern i Fontanet, Jordi (JIF)

Isern, Jaume (JIs)

Isern, Joan Josep (JJI)

Ivars, Josep-Francesc (JFI)

Izard, Miquel (MiI)

Izquierdo i Llopis, Oriol (OILl)

Izquierdo i Salvador, Lluís (LlI)

Jacas Moral, Joan (JJM)

Jackson, Gabriel (GJa)

Jané i Samsó, J.M. (JMJS)

Jané, Jordi (JJan)

Janer, Eulàlia (EuJ)

Janeras i Vilaró, Sebastià (SJV)

Janiv, Volodymyr (VoJa)

Janué i Miret, Concepció (CoJ)

Jardí i Casany, Enric (EJa)

Javier i Ribera, Carles (CJR)

Jiménez i Araya, Tomàs (TJA)

Jiménez Moreno, Encarnació (EJM)

Jiménez Moreno, Lluís (LlJM)

Joan i Hernández, Pau (PJH)

Jòdar, Julià de (JJo)

Jofre i Bosch, Pere (PJB)

Jorba i Jorba, Manuel (MJJ)

Jordà i Olives, Mercè (MJO)

José i Pitarch, Antoni (AJP)

Jové i Hortoneda, Ferran (FJo)

Jové i Lamenca, Jordi (JJL)

Jovell i Turró, Lluís (LlJT)

Jover, Anna (AJo)

Juan i Nebot, Maria Antònia (MAJ)

Juan i Pascual, Xavier de (XJP)

Jufresa, Conxa (CJu)

Jufresa, Montserrat (MJu)

Julià i Capdevila, Maria (MLlJC)

Julià, Eudald (EJu)

Juliachs i Mata, Manuel (MJM)

Junqueres, Artur (AJu)

Junyent i Figueras, Maria Carme (MCJ)

Junyent, Eduard (EdJ)

Jurado i Ballesta, Miquel (MJB)

Karmazin-Kakovs'kyj, V. (VKK)

Kinder, Carles (CaK)

Kirchner, Antoni von (AvK)

Kordjuk, Bohdan (BoK)

Kovács, Lenke (LKo)

Krmpotic Fernández-Escalante, Milo Jordi (MKFE)

Kumamoto, Yo (YoK)

Kurz, Juan-Alberto (JAKM)

Lacuè, Joan (JLa)

Lafont, Robert (RoL)

Lagarda, Pèire (PLa)

Lagarda i Mata, Ferran (FeLM)

Lahosa i Puigferrer, Joan E. (JEL)

Lamas, Elisa (ELa)

Lamorisse, Robert (RoLa)

Lamuela, Xavier (XaLa)

Laporte i Salas, Josep (JLS)

Laporte, Joan Ramon (JRL)

Lasa, Joan Francesc de (JFrL)

Latorre, Margarida (MLa)

Lawrence, Esyllt T. (EsL)

Leiva Vojkovic, Enrique (ELV)

Lemosin Martal, Roger (RLM)

León i Royo, Jordi (JLR)

Leonart i Portolés, Maria (MLP)

Lesfargues, Bernat (BeL)

Liaño i Martínez, Emma (ELM)

Lisisic i Millà, Ignasi (IgLis)

Llabrés i Martorell, Pere (PeLlM)

Lladonosa i Pujol, Josep (JLlP)

Lladonosa, Manuel (MLla)

Llauradó, Isidre (ILl)

Llenas, Joaquim (JLle)

Llensa de Gelcen, Santiago (SLlG)

Lleonart i Llibre, Pere (PeLl)

Lleonart, Francesc (FrLl)

Lleonart, Jordi (JorLl)

Llimona i Pagès, Xavier (XLlP)

Llimona, Jordi (JLl)

Lliset i Borrell, Francesc (FLl)

Llobera i Sande, Miquel (MLlS)

Llobet, Salvador (SLlo)

Llobregat, Enric (ELlo)

Llompart, Josep M. (JMLl)

Llongueras i Campañà, Miquel (MLlC)

Llongueras, Joan (JoLlo)

Llopart i Puigpelat, Maria Dolors (MDLl)

Llopis i Sarrió, Joan (JLlo)

Llopis, Vicent (VLl)

Llorenç i Blat, Josep (JLiB)

Llorens i Cisteró, Josep (JMLlC)

Llorens, Antoni (ALlS)

Llorens, Tomàs (TLlo)

Lloret i Balañà, Montserrat (MLlB)

Lloret i Orriols, Antoni (ALl)

Lloret, Josep (JLlor)

Lloret, Teresa (TLlC)

Lloveras, Gonçal (GLlo)

Llovet, Joaquim (JLlov)

Llovet, Jordi (JoLl)

Lluch, Enric (EcLl)

Lluch, Ernest (EtLl)

Lluelles i Larrosa, Maria Jesús (MJLu)

Lluís i Font, Pere (PLlF)

Lluís, Ramon (RLl)

López de Mántaras i Badia, Ramon (RaLM)

López de Meneses, Amada (ALdM)

López de Sa i de Madariaga, Eugeni (ELSM)

López de Sepúlveda i Tomás, Francisco (FLS)

López García, Alfonso (ALG)

López Gil, Javier (JaLG)

López i Bofill, Hèctor (HLB)

López i Elum, Pere (PLE)

López i Fuster, Maria-Josep (MJLo)

López i Garcia, Josep (JLG)

López i Llaví, Josep M. (JMLLl)

López i Pérez, Fàtima (FLP)

López i Piqueras, M. Àngels (MALP)

López Lois, Carlos (CLL)

López Piñero, José (JLP)

López Villanueva, Purifició (PLV)

López, Marisol (MLo)

Lorda i Alaiz, Felip M. (FMLA)

Lorente i Castillo, Jeroni (JLC)

Lorman, Josep (JLor)

Losada Castro, Basilio (BLo)

Luca, Scala (LuSc)

Luján, Nèstor (NeL)

Luz Álvarez, Daniel (DLA)

Macip, Salvador (SMa)

Maduell, Àlvar (AMll)

Madurell i Marimon, Josep (JMM)

Maestre, Anna (AMae)

Magister Hafner, Mariano (MMH)

Magrané, Cecília (CeMa)

Magrinyà i Brull, Josep M. (JoMMB)

Mainar, Montserrat (MoM)

Makowiecka, Gabriela (GaM)

Malé, J.P. (JPMal)

Mallafré i Gavaldà, Joaquim (JMaG)

Mallart i Navarra, Joan (JMNa)

Mallofré i Milà, Albert (AMaM)

Mallol i Gabriel, Josep M (JMMG)

Mallol i Guarro, Frederic (FMaG)

Maluquer de Motes, Jordi (JMMB)

Maluquer i Sostres, Joaquim (JoMS)

Manent, Albert (AMS)

Manent, Marià (MMa)

Manera i Bassols, Maria (MMBa)

Manote i Clivillés, Maria Rosa (MRMC)

Maños, Manuel (MaM)

Maragall, J. A. (JAMa)

Maragall, Jordi (JorM)

Maragall, Pasqual (PMa)

Maragall, Pau (PMar)

Marce, Josep (JoMar)

Marcet, Alexandre (AMa)

Marenghi, Patricia (PaMa)

Maresma, J. (JMare)

Marfany, Joan-Lluís (JLlL)

Margalef i Meler, Josep (JMarM)

Margalef, Oriol (OrM)

Margarit, Antoni (AnMar)

Marí i Mayans, Isidor (IMM)

Marí i Muñoz, Antoni (AnM)

Marí i Tur, Vicenç (VMT)

Marín i Corbera, Martí (MMarC)

Marín i Ramos, Mercè (MMR)

Mariné i Font, Abel (AMF)

Mariner i Bigorra, Sebastià (SMB)

Marjanedas i Gispert, Albert (AMaG)

Marquès i Garcia, Josep Vicent (JVMG)

Marqués, Andreu (AMar)

Marquet i Ferigle, Lluís (LlMF)

Marquet i Olomí, Josep Iglesias (JIdM)

Márquez, Manuel (MnM)

Marsal, M. Elisa (MEM)

Martà i Pagès, Oriol (OMP)

Martí i Ambel, Fèlix (FMA)

Martí i Bas, Maria Montserrat (MMM)

Martí i Camps, Ferran (FMC)

Martí i Cañellas, Maria (MMC)

Martí i Comes, Ramon (RMC)

Martí i Gou, Silvestre (SMG)

Martí i Mayor, Josep (JoMaM)

Martí i Olivella, Jaume (JMaO)

Martí i Pucurull, Josep M. (JMMPu)

Martí i Puig, Salvador (SMP)

Martí i Recober, Manuel (MMRe)

Martí i Rigau, Josep M. (JMMR)

Martí i Rusca, Santiago (SMR)

Martí i Timoneda, Teresa (TMT)

Martí, Casimir (CMa)

Martí, Francesc (FMJ)

Martí, Pere (PeMa)

Martín González, Juan Josep (JJMG)

Martín Hernández, Eunicia (EMa)

Martín i Ramos, Josep-lluís (JLMR)

Martín i Ros, Rosa M. (RMMR)

Martín, Gabriela (GMa)

Martin, Guiu (GuMa)

Martinell, Cèsar (CMB)

Martínez i Ajona, Laura (LaMA)

Martínez i Castells, Maria Àngels (MAMC)

Martínez i Chicharro, Manuel (MMaC)

Martínez i Comas, Glòria (GMC)

Martínez i Gili, Raül-D. (RDMG)

Martínez i López, Feliu (FML)

Martínez i Martín, Elionor (EMM)

Martínez i Morellà, Vicenç (VMM)

Martínez i Planas, Francesc (FMP)

Martínez i Rius, Albert (AlMa)

Martínez i Sistach, Lluís (LlMS)

Martínez i Targa, Anna M. (AMMa)

Martínez i Vendrell, M. (MMV)

Martínez Valdivia, Josep (JAMV)

Martínez, Manuel (MMar)

Martínez, Romina (RomMa)

Martínez, Xavier (XMa)

Martorell i Codina, Oriol (OMa)

Martorell i Sabaté, Eduard (EdMar)

Martorell, J. M. (JMMa)

Marull i Gou, Francesc (FMG)

Mas i Bayés, Josep (JMaB)

Mas i Cantí, Joan (JMCan)

Masachs i Alavedra, Valentí (VMA)

Masana Fresno, Eduard (EMaF)

Masarnau i Brasó, Joan (JMasB)

Mascareñas i Rubiés, Eugeni (EuM)

Mascareñas i Rubiés, Pere (PMR)

Mascaró Altinús, Joan (JMAl)

Masclans, Francesc (FrMa)

Masgoret, Francesca (FMas)

Masjoan, Josep M (JpMM)

Masó i Planas, Albert (AMaP)

Masó, Eugeni (EMS)

Masoliver i Garcia, Jaume (JMas)

Masoliver, Alexandre (AlMo)

Masoliver, Joan Ramon (JRMa)

Masot, Núria (NMa)

Massa i Sarrado, Joan (JoMas)

Massaguer, Josep M. (JoMM)

Massana i Argüelles, Maria Dolors (MDMA)

Massana i Calvete, Carme (CMC)

Massip i Bonet, Francesc (FMB)

Massip, Jesús (JeMa)

Massot i Capó, Guillem (GMaC)

Massot i Muntaner, Josep (JMaM)

Massot, Gabriel (GaMa)

Mata i Lleonart, Roger (RMLl)

Mata, Marta (MMta)

Matabosch i Grifoll, Joan (JMGr)

Matabosch i Soler, Antoni (AnMa)

Matamala i Paradeda, Roser (RoMP)

Mauri i Soldevila, Ferran (FMS)

Mayans i Planells, Joan (JMiP)

Mayolas i Ferrer, Enric (EMF)

Mayor i Farguell, Santiago (SMF)

Medina, Jaume (JMe)

Melena, José Luis (JLM)

Mencerré, Carles (CMe)

Mendizàbal i Riera, Enric (EnMR)

Menasanch i Martí, Núria (NMM)

Mercader i Riba, Joan (JMR)

Mercé i Varela, Andreu (AMV)

Merenciano Saladrigues, Josep M. (JMMS)

Messeguer i Peypoch, Àngel (AMeP)

Mestrallet, Renée (RMe)

Mestre i Campi, Jesús (JeMC)

Mestre i Prat de Pàdua, Maria (MMPP)

Mestre, Antoni (AnMe)

Mestre, Joan (JoMe)

Mestres i Emilió, Albert (AME)

Micolau Adell, Josep-Ignasi (JIM)

Milicua, Josep (JoM)

Millán, Jesús (JeMi)

Millet i Loras, Lluís (LlML)

Minguella i Rubió, Francesc (FMR)

Minobis i Puntonet, Montserrat (MMiP)

Miquel i Macaya, Josep (JMqM)

Mir i Mayol, Gregori (GMi)

Mir, M. Lluïsa (MLlM)

Mira i Llorens, Josep A. (JAMLl)

Mira, Joan-Francesc (JFMi)

Miracle, Josep (JoMi)

Mirada i Canals, Antoni (AMi)

Miralles i Figueras, Eloi (EMiF)

Miralles i Solà, Carles (CMi)

Miralles, Francesc (FMi)

Miravall, Ramon (RMi)

Miró i Sans, Joan M. (JMiS)

Miserachs i Rigalt, Antoni (AMR)

Misser, Salvador (SMi)

Mitjà i Sarvisé, Albert (AMiS)

Mitxelena Elissalt, Koldo (KME)

Modolell i Julià, Francesc (FMo)

Modolell, Alfons (AlM)

Moix, Ramon-Terenci (RTMo)

Molas i Batllori, Isidre (IMB)

Molas i Ribalta, Pere (PeM)

Molas, Joaquim (JMB)

Molera i Solà, Pere (PMS)

Molero i Pujós, Eugeni (EMP)

Moli i Frigola, Montserrat (MMF)

Molina i Castellà, Anna (AnMC)

Molina, Jordi (JMol)

Molinas i de Ferrer, Marisa (MMol)

Molins i Borrell, Climent (ClMol)

Moll i Casanovas, Francesc de B. (FBM)

Moll i Marqués, Francesc (FMM)

Moll, Ferran (FeM)

Moll, Juli (JMGT)

Molner, Eduard (EdM)

Moltó i Garcia, Tomàs (TMG)

Monar i Ara, Dolors (DMA)

Moner i Canut, Josep (JMoC)

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (JMPB)

Monés, Jordi (JrdM)

Monfort i Coll, Aram (AMCo)

Monlleó i Espasa, Modest (MME)

Monreal, Antoni (AnMo)

Montagut i Freixa, Josep (JMMF)

Montaner i Anglada, Manuel (MMo)

Montaner i Garcia, Carme (CMG)

Montaner i Martorell, Josep (JMMM)

Montès, Joan Vicent (JVM)

Montès, Vicent-Lluís (VLlM)

Montferrer i Pardo, Òscar (OMoP)

Montón i Romans, Carmina (CMR)

Monton, Dionís (DiM)

Montoro, Gabriel (GabMo)

Montoto, Carolina (CaM)

Montserrat i Codorniu, Júlia (JMCo)

Montserrat i Esteve, Santiago (SME)

Montserrat i Martí, Josep Maria (JMMo)

Montserrat i Molas, Josep (JMoMo)

Montserrat i Torrents, Josep (JMoT)

Montserrat, Antoni (AMo)

Mora, Gaspar (GaMo)

Mora, Xavier (XMo)

Moragas i Gallissà, Antoni (AMoG)

Moragas, August (AuMo)

Moragas, Salvador (SMor)

Moral, Montserrat (MMor)

Morante i Lleonart, Joan Ramon (JRMLl)

Morata i Tierra, Francesc (FMT)

Morell i Mora, Antoni (AnMM)

Morell, Àngel (AMP)

Moreno i Pallí, Lluís (LlMP)

Moreno, Salvador (SMo)

Morera i Falcó, Josep (JMoF)

Morera i Piñol, Joan (JMoP)

Moreu i Rey, Enric (EMR)

Moreu, Núria (NMH)

Morguí i Navarro, Lluís (LlMN)

Morral i Aldea, Ramon (RMA)

Morros i Carulla, Antoni (AMC)

Moure, Glòria (GlM)

Munar, Gaspar (GMu)

Mundó i Marcet, Anscari M. (AMM)

Muns, Joaquim (JoMu)

Muntada i Sagrado, Francesc (FMuS)

Muntada i Torrellas, Marta (MMT)

Muntaner i Bujosa, Joan (JMu)

Muntaner i Darder, Andreu (AMD)

Muntaner i Pascual, Miquel (MMP)

Muntaner i Pasqual, Josep (JoMMP)

Muntaner, Lleonard (LlM)

Muntanyola, Josep (JMla)

Muñoz i Pujol, Josep M. (JMMP)

Muñoz, Aurèlia (AuM)

Mur i Muntaña, Jordi (JMMu)

Mur i Petit, Jordi (JMuP)

Murillo i Tudurí, Andreu (AMu)

Musons i Martí, Jordi (JMuM)

Nadal i Farreras, Joaquim (JoNF)

Nadal, Jacint (JaNa)

Nadal, Jordi (JNa)

Navarro i Brotons, Víctor (VNB)

Navarro i Capella, Francesc (FNC)

Navarro i Mallebrera, Rafael (RNa)

Navarro i Mestres, Joan (JNM)

Navas i González, Patrici (PNG)

Navas, Maria de (MdN)

Negre i Rigol, Josep (JNR)

Negre i Rigol, Pere (PNR)

Nel·lo Colom, Daniel (DNC)

Nerín, Gustau (GNe)

Net i Camats, Enric (ENC)

Nicolau, Miquel R. (MiRN)

Nijs, Bob de (BdN)

Ninyoles, Rafael-Lluís (RLlN)

Noguer i Móra, S. (SNM)

Noguera i Guillén, Jaume (JNG)

Noguero i Ribes, Joaquim (JoNog)

Nogués i Carulla, Joaquim (JNo)

Nogués i Carulla, Ramon M. (RMN)

Nolis i Fabrega, Joaquim (JNF)

Nolla i Brufau, Josep M. (JMN)

Nolla i Panadès, Robert (RNP)

Nolla, Albert (AlNo)

Nos, Roser (RNo)

Novell, Ramon (RaN)

Nualart i Maymí, Jaume (JaNM)

Nualart, David (DNu)

Núñez i Espallargas, Josep (JMNE)

Obrador i Adrover, Antoni (AOA)

Obrador i Tudurí, Antoni (AOT)

O'Callaghan, Josep (JO'Ca)

Ocaña i Subirana, Maria (MOS)

Ochoa de Echagüen i Pla, Joan (JOEP)

Oficina Lexicogr. IEC (OLIEC)

Ogg, Lluís (LlO)

Ojeda, Josep (JOj)

Olcina, Evarist (EOl)

Oliart i Furrellat, Albert (AOF)

Oliva, Asensi (aso)

Oliva-Llinàs, Salvador (SOLl)

Olivar i Daydí, Alexandre (AlO)

Olivar i Daydí, Marçal (MOD)

Olivar, Jaume (JOl)

Olivar, Joan (JoOl)

Olivé, Maria J. (MJoO)

Oliver i Barceló, Antoni (AOl)

Oliver i Prats, Lluís (LlOP)

Oliver i Puigdomènech, Joan (JOlP)

Oliver, Gabriel (GOl)

Oliver, Joan (JOli)

Oliveras, Joan (JoO)

Oliveres i Boadella, Arcadi (AOB)

Oller i Garriga, Albert (AOG)

Oller, Manuel (MnO)

Olmos i Tamarit, Vicent (VOT)

Oriol i Palarea, Núria (NOP)

Oroval, Esteve (EsO)

Oroval, Víctor (VOr)

Ortí i Miralles, F. (FOM)

Ortín i Rull, Jordi (JORu)

Ortiz i Chacón, Joan Carles (JCOC)

Orts i Bosch, Pere M. (PMOB)

Otto i Pardo, Ignasi de (IdOP)

Pach i Buira, Antoni (APaB)

Pacheco, Arseni (ArPa)

Padilla i Bolivar, Antoni (APaBo)

Padilla i Ramos, Joan Manuel (JMPR)

Padró i Werner, Jordi (JPW)

Padrós, David (DPa)

Paeres, Miquel (MiPa)

Pagès i Fita, Jaume (JPaF)

Pagès i Paretas, Montserrat (MPP)

Pagès, Jordi (JorPa)

Palau i Fabre, Josep (JoPF)

Palau i Martí, Ferran (FPaM)

Palau i Vergés, Montserrat (MPV)

Palau, Enric (EPa)

Pallarés i Coll, Anna (APC)

Pallarés i Sánchez, Montserrat (MPaS)

Pallars, Lluís (LlP)

Pallejà, Víctor (VPa)

Palol i Salellas, Pere de (PPa)

Palomer i Pons, Jordi (JPP)

Palou Fort, Ruth (RPF)

Palou i Massip, Jordi (JPaM)

Palou i Sarroca, Miquel (MPSa)

Palou i Serra, Manuel (MPS)

Paniagua, Xavier (XPa)

Panyella i Cortès, J. Oriol (OPa)

Panyella, August (APa)

Papageorgia, Dimitri (DiPa)

Parcerisas i Colomer, Pilar (PPC)

Parcerisas i Vázquez, Francesc (FPV)

Pardell i Alenta, Helios (HPA)

Pardo, Fernando (FPa)

Pareja Alcaraz, Pablo (PPAl)

Parellada i Cardona, Joan (JPC)

Parellada i Sabata, Joan (JPS)

Parellada i Sabata, Martí (MPa)

Parellada i Sabaté, Joan (JPSa)

Parés i Maicas, Manuel (MPaM)

Parés i Rigau, Fina (FPR)

Parrera i Casanovas, Carlos (CPaC)

Partegàs, Josep (JPM)

Parunella, Josep (JoPa)

Pascual i Ruiz, Jordi (JPaR)

Pascual López, Isabel (IPL)

Pasqual de Sans, Ramon (RPS)

Pasqual i Lluvià, Ramon (RPLl)

Pasqual i Triay, Josep (JoPas)

Pasqual, Genís (GPV)

Pasqual, Griselda (GrP)

Passolas i Ferrerons, Joan (JPF)

Pastor i Petit, Doménec (DPP)

Pau i Bertran, Santiago (SPB)

Pedrals i Pujol, Pere (PPP)

Pedro i Pons, Agustí (APP)

Pedrolo, Manuel de (MdP)

Peix i Massip, Andreu (APM)

Peix, Jordi (JPx)

Pèlach, Ignasi (IgP)

Pelegrí i Pinyes, Ramon (RPeP)

Pellicena Sánchez, Miquel (MAPel)

Pellisé i Prats, Bonavent (BPP)

Pellissa i Gràcia, Vanessa (BPe)

Peñuelas i Reixac, Josep (PPeRe)

Peracaula i Bosch, Marta (MaPer)

Peracaula i Roura, Joan (JoPer)

Perarnau i Sabés, Pere (PPS)

Perarnau, Josep (JoPe)

Perelló i Domingo, Teresa (TPD)

Peres i Serra, Jaume (JPeS)

Pérez Díaz, Julio (JPD)

Pérez i Baró, Albert (AlPB)

Pérez i Casado, Ricard (RPC)

Pérez i Gimeno, Maria Cristina (MCP)

Pérez i Mir, Ramon (RPMi)

Pérez i Pérez, Josep (JoPP)

Pérez Rojo, Alfonso (AlPR)

Pérez Senz, Xavier (XPS)

Pérez, Albert (AlPe)

Pérez, Joseph (JPer)

Pérez, Llorenç (LlPe)

Pérez, Paulí (PPe)

Pericàs i Brondo, Miquel (MPB)

Pericàs, Rosa (RoPe)

Pericot, Lluís (LlPer)

Pericot, Yago (YaP)

Peset i Llorca, Vicent (VPLl)

Peset, Marià (MaPe)

Pessarrodona i Artigas, Marta (MPe)

Petit, Ricard (RPe)

Petitbó, Amadeu (APe)

Peypoch, Irene (IPey)

Pi de Cabanyes, Oriol (OPC)

Pi i Figueras, Jaume (JPFi)

Pi i Martínez, Mercè (MPiM)

Pibernat, Joaquim (JoPi)

Picas i Guiu, Jaume (JPG)

Picas i Riera, Oriol (OPR)

Pié i Ninot, Ricard (RPN)

Piera, Carles (CaP)

Pifarré, Cebrià (CePi)

Pi-Figueras, Jaume (JPiF)

Pijoan i Rotgé, Manuel (MPR)

Pinell i Pons, Jordi (JPiP)

Pintó i Ruiz, Josep (JPR)

Pinyol i Balasch, Jaume (JPB)

Pinyol i Torrens, Ramon (RPT)

Pinyol, Gemma (GPi)

Piñol i Aguadé, Joaquim (JPA)

Piñol, Josep M. (JMPi)

Piquer i Desvaux, Alícia (APD)

Piquer i Jover, Josep-Joan (JJPJ)

Pi-Sunyer, Carolina (CPS)

Pita i Mercé, Roderic (RPM)

Pitarch, Ismael E. (IEPS)

Pitarch, Josep (JPi)

Pitarch, Vicent (VPi)

Pla i Arxé, Ramon (RPA)

Pla i Ballester, Enric (EPB)

Pla i Campañà, Enric (EPl)

Pla i Carrera, Josep (JPCa)

Pla i Carrera, Josep (JoPC)

Pla i Cucurull, Francesc (FPC)

Pla i Illa, Ramon P. (RPPI)

Pla i Narbona, Josep (JPN)

Pla i Zanuy, Carles (CPZ)

Pladevall i Font, Antoni (APl)

Plaja, Antònia (AnP)

Plana i Cama, Rosa (RPCa)

Plana i Morales, Miquel (MPlM)

Planas, Salvador (SaPl)

Planasdemunt, Jordi (JoPl)

Planes, Ramon (RPl)

Plans, Marcel (MPl)

Platzeck, E. W. (EWP)

Playà i Montaner, Josep (JPlM)

Poch i Abeyà, Núria (NPo)

Poch i Parés, Agustí (APo)

Polidura González, Carles (CPG)

Pongiluppi i Pagès, Enric (EnP)

Pons i Anton, Ignasi (IPo)

Pons i Guri, Josep M. (JMPG)

Pons i Lluc, Josep (JPLl)

Pons i Marquès, Fèlix (FPM)

Pons i Marqués, Joan (JPMa)

Pons i Moll, Joan (JPMo)

Pons i Serra, Amadeu (APoS)

Pons, Josep M. (JMPo)

Pons, Miquel (MPo)

Ponsich, Pere (PPo)

Porredon i Bernaus, Teresa (TPB)

Porredon i Capdevila, Romi (RoPC)

Porta i Biosca, Antoni (APB)

Porta i Jué, Jordi (JPJ)

Porta i Ribalta, Jordi (JoPo)

Portabella, Manuel (MaPo)

Porter i Moix, Josep (JoPM)

Porter i Moix, Miquel (MPM)

Pòrtulas i Ambrós, Jaume (JPoA)

Posa i Farràs, Helena (HePF)

Postigo i Suñé, Rosa Maria (RMP)

Pou i Viver, Tomàs (TPV)

Pous i Prader, Eduard (EPP)

Pozo, Albert del (AdP)

Pradas i Garijo, Marga (MPG)

Prat i Brúixola, Montserrat (MPiB)

Pratdepèdua i Roca, Santiago (SPR)

Prats D'Alòs-Moner, Ramon (RPAM)

Prevosti i Monclús, Antoni (APrM)

Prevosti i Pelegrin, Antoni (APr)

Prieto, Carles (CPC)

Prieto-Márquez, Albert (APrMa)

Pubill i Porta, Roser (RPP)

Puig Herraiz, José Ramón (JRPH)

Puig i Bastardas, Pere (PPBa)

Puig i Ferreté, Ignasi (IMPF)

Puig i Ferriol, Lluís (LlPF)

Puig i Reig, Joan (JoPR)

Puig i Rovira, Francesc Xavier (FXPR)

Puig, Beatriu (BPu)

Puig, Lluís M. de (LlMdP)

Puig, Maria Rosa (MRoP)

Puigcerver i Zanon, Manuel (MPZ)

Puigdellívol i Llobet, Pere (PeP)

Puigdollers, Rodolf (RoP)

Puigdomènech i Forcada, Helena (HPF)

Puigdomènech i Rossell, Pere (PPu)

Puigferrat i Oliva, Carles (CPO)

Puigservet, Fabià (FPu)

Puiguriguer i Ferrando, M. (MPF)

Pujadas i Muñoz, Joan Josep (JJP)

Pujadó i García, Miquel (MPu)

Pujiula, Anselm (AnPu)

Pujol, Enric (EnPu)

Pujol i Escalé, Francesc (FrPu)

Pujol i Jaumandreu, Carles (CPu)

Pujol i Niubo, Antoni (APN)

Pujol i Tordera, Lluís (LlPT)

Pujol, Josep M. (JMP)

Queralt i Castellà, Josep (JMQC)

Queralt, Joan J. (JJQ)

Quesada i López, Rubén (rRQL)

Quesada, Rubén (RQu)

Quintà i Sadurní, Alfons (AQS)

Quintana i Carreras, Marc (MQuiC)

Quintana i Font, Artur (ArQ)

Quintana i Marí, Antoni (AQM)

Quintana, Cesarina (CQM)

Quintana, Mercè (MQC)

Quitllet i Sabater, Rosa (RQS)

R'abcikov, Aleksandr M. (AlMR)

Rafanell i Vall-Llosera, August (ARV)

Rafel i Fontanals, Joaquim (JoRa)

Raffaele de Pinto (RPi)

Ràfols i Pascual, Ramon (RRP)

Ràfols i Rubires, Irene (IrRaf)

Raguer, Hilari (HRa)

Raich i Escursell, Rosa Maria (RMRE)

Ramírez i Asencio, Jordi (JRAa)

Ramis i Coris, Joaquim (JRaC)

Ramon i Sumoy, Ricard (RRS)

Ramoneda i Molins, Josep (JRaM)

Raubert i Nonell, Bàrbara (BRN)

Raül Romeva i Rueda (RRR)

Rauret, Gemma (GeRau)

Raventós i Santamaria, Mercè (MRS)

Reales i Guisado, Lluís (LRG)

Rebagliato i Font, Joan (JRe)

Rebés, Josep Maria (JoMRe)

Rebull, Joan (JReb)

Recasens i Comes, Josep M. (JMRe)

Recasens i Freixas, Esteve (ERe)

Recasens, Josep (JoRe)

Recio i Andreu, Albert (ARe)

Redaño i Xipell, Angel (ARX)

Reginaldo i Monllor, Raimon (RRe)

Reguant i Serra, Salvador (SRS)

Reig i Villalonga, Josep (JReV)

Reig, Antoni (AnRe)

Reixach, Magda (MRe)

Rello i Condomines, Jordi (JReC)

Rendé i Masdeu, Joan (JRM)

Revert i Torrellas, Lluís (LlRT)

Revilla, Federico (FRev)

Rexach, Rosa Maria (RMR)

Riambau i Möller, Esteve (ERiM)

Riba i Arderiu, Oriol (ORA)

Riba, Pau (PRi)

Ribalta, Mariona (MaRi)

Ribas i Morales, Francesc (FRM)

Ribas i Piera, Manuel (MRPi)

Ribas i Ramon, Bonaventura (BRR)

Ribas, Eulàlia (ERM)

Ribas, Rosa (RR)

Ribera i Florit, Josep (JRi)

Ribera, Antoni (ARi)

Ribera, Ramon (RRi)

Ribó i Massó, Rafael (RRM)

Ricart Basagaña, Maria Teresa (MTRB)

Ricart i Grau, Domènech (DRG)

Rico i Busquets, Albert (ARB)

Riera i Brunet, Manuel (MRB)

Riera i Figueres, Pilar (PRF)

Riera i Gassiot, Ignasi (IgR)

Riera i Llorca, Vicenç (VRLl)

Riera i Madurell, Teresa (TeR)

Riera i Melis, Antoni (ARM)

Riera i Montserrat, Francesc (FRiM)

Riera i Palmero, Joan (JoRP)

Riera i Sans, Jaume (JaRi)

Riera i Tuèbols, Santiago (SRT)

Riera i Viader, Sebastià (SRV)

Riera, Lluís (LlR)

Rifà, Fina (FRi)

Rimbau i Alfonso, Enric (ERimA)

Ripoll i Arbós, Lluís (LlRA)

Ripoll i Perelló, Eduard (ERP)

Ripoll-Freixes, Enric (ERF)

Riquer i Morera, Martí de (MRi)

Riquer, Borja de (BRi)

Risques i Corbella, Manuel (MaRC)

Risquete i Sánchez, Jaume (JRiS)

Riu i Riu, Manuel (MRR)

Riudor, Lluís (LlRi)

Rius i Font, Lluís (LlRF)

Rius i Simon, Pere (PRS)

Rius i Vila, Joan (JRV)

Rivero i Matas, Núria (NRM)

Robert i Andreu, Mercè (MRA)

Robres i Lluch, Ramon (RRLl)

Roca i Estades, Xavier (XRE)

Roca i Fabregat, Pere (PRFa)

Roca i Garriga, Pere (PRG)

Roca i Junyent, Miquel (MRJ)

Roca i Pons, Josep (JRoP)

Roca i Rosell, Antoni (AnRo)

Roca i Serradell, Jordi (JRS)

Roca i Torras, Jaume (JRTo)

Roca, Maria Encarna (MEnR)

Roca-Sastre, Lluís (LlRSM)

Rochina i Bofarull, Josep (JoRB)

Rodà de Llanza, Isabel (IRLl)

Roda i Fàbregas, Frederic (FeR)

Rodés i Gràcia, Jesús Maria (JMRG)

Rodés i Sadurní, Josep M. (JMRo)

Rodés i Sadurní, Manuel (MRo)

Rodri i Febrer, Jaume (JRoF)

Rodrigo i Lizondo, Mateu (MRL)

Rodrigo i Muntaner, Isidre (IRo)

Rodríguez Burgui, Jorge (JRoB)

Rodríguez Culebras, Ramon (RRC)

Rodríguez i Bayraquet, Alfons (ARoB)

Rodríguez i Castelló, Manuel (MRoC)

Rodríguez i Peret, Carme (CRP)

Rodríguez-Aguilera Conde, Cesáreo (CRAC)

Rofes, Joan (JRo)

Roig i Fransitorra, Montserrat (MRF)

Roig i Plans, J. (JRP)

Roig i Solsona, Carme (CRS)

Roig, Enric (ERo)

Roma i Riu, Josefina (JRR)

Romaguera i Ramió, Joaquim (JoRR)

Roman, Ramon (RaRo)

Romaní, Mercè (MeRo)

Romaní, Oriol (ORo)

Romano, David (DRo)

Romanova, Epr (EpR)

Romero i Gil, Jordi (JRG)

Romero, Carles (CRo)

Romero, Gerardo (GeRo)

Romeu i Alemany, Antoni (ARA)

Romeu i Figueras, Josep (JRF)

Romeu i Juvé, Xavier (XRJ)

Roqué i Margenat, Josep M (JMRM)

Roquer i Soler, Santiago (SRoS)

Roqueta i Quadres Bordes, Joan A. (JARQB)

Ros i Hombravella, Jacint (JRH)

Ros i Marbà, Antoni (ARMa)

Ros i Salvador, Joaquim (JRoS)

Rosàs i Reverté, Joan (JRoR)

Rosell i Colomines, Jaume (JRoC)

Rosell i Pérez, Manuel (MRP)

Rosell i Pradas, Manuel (MaRP)

Rosselló i Coll, Guillem (GRC)

Rosselló i Verger, Vicenç M. (VMR)

Rosselló i Ximenes, Joana (JRX)

Rosselló, Antoni de (ARo)

Rosselló-Bordoy, Guillem (GRB)

Rossich, Albert (AlRo)

Rotés i Querol, Jaume (JRQ)

Rotger i Codina, Martí (MRC)

Roura, Jaume (JRou)

Rovira i Comes, Teresa (TRo)

Rovira i Plaromaní, Assumpta (AsR)

Rovira i Tenas, Josep (JRT)

Rovira, Joan (JoRo)

Rubert de Ventós, Xavier (XRV)

Rubí, Basili de (BRu)

Rubí, Sebastià (SRu)

Rúbies, Maria (MRu)

Rubiés, Pere (PRu)

Rubió i Balaguer, Jordi (JRB)

Rubió i Goday, Àngel (ARG)

Rubió i Lois, Jordi (jJRuL)

Rubió i Lois, Manuel (MaRu)

Rubió i Remendo, Isidre (iIRR)

Rubió i Tudurí, Nicolau Maria (NMRT)

Rubiol, Glòria (GRu)

Rubiola i Torrent, Miquel (MRT)

Rucabado, Jaume (JRu)

Ruipérez, Martín S. (MRui)

Ruiz i Calonja, Joan (JRC)

Ruiz i Nicolau, Miquel (MRN)

Ruiz i Portella, Xavier (XRu)

Ruiz i Valero, Simó (SiRui)

Rull Dalmau, Jordi (JRuD)

Rull i Jové, Jaume (JRJ)

Sabaté i Jorba, Santiago (SSJ)

Sabaté i Pastor, Carles (CSab)

Sabirón i Herrero, Benjamí (BSH)

Sáez, Armand (ArSa)

Sala i Camps, Ramon (RSC)

Sala i Fernández, Agustí (AgSal)

Sala i Giralt, Carme (CSG)

Sala i Villegas, Enric (ESV)

Sala i Vitòria, Agustí (ASV)

Sala, Cristià (CSa)

Salazar, Jaime (JaSa)

Sales i Piñeiro, Francesc (FSP)

Sales i Porta, Ton (TSa)

Sales i Vallès, Francesc (FSV)

Sales, Josep (JoSal)

Sales, Núria (NuS)

Salgado Remigio, Antonio (AnSR)

Salla i Tarragó, Josep M. (JMSaT)

Sallés, Anna (ASa)

Saló, Núria (NSa)

Salom i Vidal, Victòria (VSV)

Salomón, Mònica (MSal)

Salrach, Josep Maria (JMSal)

Salse i Rovira, Marina (MaSR)

Saludes, Anna M. (AMSa)

Salvà, Montserrat (MoSal)

Salvà, Pere (PSa)

Salvador, Francesc (FSa)

Sambeat, Maria Antònia (MAnS)

Samitier i Martí, Josep (JoSM)

San Vicente i Urondo, Ricard (RSV)

Sanabre, Josep (JoSa)

Sanahuja i Parera, Blai (BSP)

Sanahuja, Josep Maria (JMSa)

Sánchez Cano, Javier (JSaC)

Sánchez i Lorenzo, Manuel (MSL)

Sánchez i Piñol, Albert (ASaP)

Sánchez i Vaqué, Oriol (OSV)

Sánchez Guirao, Estafanía (ESG)

Sánchez Martínez, Manuel (MaSM)

Sánchez Mateos, Elvira (ElSa)

Sánchez Puig, Maria (MSP)

Sánchez Vaqué, David (DSV)

Sánchez, Héctor (HSa)

Sánchez-Bosch, Jordi (JSaB)

Sànchez-Cutillas, Carmelina (CSC)

Sanchis i Guarner, Manuel (MSanG)

Sancho i Riera, P. (PSR)

Sanclement, Ernest (ErS)

Sandaran, Eulàlia (EuS)

Sanfiz, Josep (JoSan)

Sanmartí i Grego, Joan (JoSG)

Sanmartí i Roset, Josep M. (JMS)

Sanna, Josep (JSan)

Sanromà i Nicolau, Antoni (ASN)

Sans i Travé, Josep M. (JMST)

Santacana i Martorell, Francesc (FSM)

Santacana i Torres, Carles (CaSan)

Santainés, Antoni (AnS)

Santos i Duran, Mònica (MoDS)

Santos i Torroella, Rafael (RST)

Sants Gros, Miquel dels (MSGr)

Sants Salarich, Miquel de (MSS)

Sanz i Burata, Manuel (MSB)

Sañé, Secundí (SSa)

Saragossa i Lahoz, Maria (MSiL)

Sarasola, Ibon (IbS)

Sarsanedas, Jordi (JSa)

Sarsanedas, Oleguer (OSa)

Satorras i Borbonet, Ramon (RSB)

Savall i Creus, Salvador (SSC)

Savall, Agustí (AgS)

Saz-Orozco, Carlos del (CdSO)

Schepisi, Giovanna (GSch)

Schmid i Saludes, Juli (JSS)

Schop i Soler, Anna M. (AMSS)

Seabra, Manuel de (MdS)

Seco, Josep-Lluís (JLlS)

Sedó i Fortuny, Ramon (RSF)

Segarra i Neira, Lluís (LSN)

Segret i Sala, Ramon (RSS)

Seguí, Montserrat (MSe)

Segura i Bernal, Jordi (JSBe)

Segura i Soriano, Isabel (ISS)

Seguy, J. B. (JBS)

Selva, Josep (JoSe)

Sempere i Torres, Daniel (DST)

Sempere, Joaquim (JSC)

Seras, Fiveller (FiS)

Seras, Guifré (GuS)

Serch i Gelambí, Amadeu (ASG)

Serra i Baldó, Alfons (ASB)

Serrà i Campins, Antoni (AnSe)

Serra i Capallera, Joan (JSeC)

Serra i Domínguez, Manuel (MSD)

Serra i Llobera, Ignasi (ISLl)

Serra i Massansalvador, Francesc (FSeM)

Serra i Murtra, Jordi (JSM)

Serra i Puig, Roger (RSP)

Serra i Ràfols, Elies (ESR)

Serra i Reixs, Ramon (RSR)

Serra i Rosselló, Josep (JSR)

Serra, Blanca (BSe)

Serra, Eva (ESe)

Serra, Ferdinandus (FSe)

Serra, Narcís (NSe)

Serrahima, Maurici (MaSe)

Serrano, Sebastià (SeSe)

Serrasolses i Domènech, Jaume (JSD)

Serratosa i Palet, Albert (ASeP)

Serratosa i Palet, Fèlix (FeSP)

Seva, Antoni (ASe)

Sevillano i Colom, Francesc (FSC)

Sicart, Ferran (FSi)

Sidera, Joan (JoSi)

Sigalés i Pueyo, Josep M. (JMSi)

Simic, Pere (PSi)

Simó, Carme (CaSi)

Simó, Guillem (GSi)

Simó, Trinitat (TSi)

Simón i Rabasseda, Lluís (LlSR)

Simon, Ester (ESi)

Singuan i Soler, Miquel (MSi)

Sintes i Olivella, Marçal (MSiO)

Soberanas i Lleó, Amadeu (ASLl)

Sobré, J. M. (JMSob)

Sobrequés i Callicó, Jaume (JSoC)

Sobrequés i Callicó, Maria Candelària (MCS)

Sobrequés i Vidal, Santiago (SSo)

Solà i Cortasa, Joan (JoS)

Solà i Dachs, Lluís (LlSD)

Solà i Farré, Pere (PSF)

Solà i Gusiñer, Mercè (MSG)

Solà i Gusiñer, Pere (PSG)

Solà i Mir, Pere (PSM)

Solà i Parera, Maria Àngels (ASP)

Solà Morales, Ignasi de (ISM)

Solà, Francesc de P. (FPS)

Solà, Maria (MSo)

Solanes i Poch, Lluís (LlSP)

Soldevila i Balart, Llorenç (LlSB)

Soldevila, Ferran (FSo)

Solé i Sabarís, Lluís (LlSo)

Solé i Sugranyes, Lluís (LlSS)

Solé Resano, Carme (CSR)

Solé, Anna (AS)

Soler i Hernàndez, David (DSH)

Soler i Manuel, Manuel (MSM)

Soler i Riber, Joan (JSoR)

Soler i Sardà, Josep (JoSS)

Soler i Vidal, Josep (JSV)

Soler, Josep M. (JMSo)

Solsona i Brillas, Xavier (XSB)

Solsona, Aureli (AuS)

Sopena i Gil, Jordi (JSG)

Sort i Jané, Josep (JSoJ)

Sospedra i Buyé, Antoni (ASoB)

Soy i Casals, Antoni (ASC)

Stépánek, Pavel (PaS)

Strubell i Trueta, Miquel (MST)

Suárez i Garcia, Manuel (MSuG)

Suárez i Pubill, Sara (SaSu)

Subias i Fages, Antoni (ASF)

Subirà i Rocamora, Manuel (MSR)

Subirà, Jordi (JorS)

Subirana, Rosa Maria (RMS)

Subirós, Josep (JSu)

Sullà, Enric (EnS)

Sumoy, Ramon (RSu)

Sunyer i Pi, Jaume (JSP)

Suñé i Ysamat, Albert (AlbS)

Suñé, Josep M. (JpMS)

Sureda i Blanes, Josep (jsb)

Sureda i Blanes, Ramon (rsub)

Sureda i Pons, Joan (JoSu)

Sureda i Trujillo, Francesc (FST)

Sureda, Jaume (JaSu)

Surinyac, Ramon (RSuO)

Surós, Santi (SSu)

Susanna i Nadal, Àlex (ASu)

Szmidt, Dorota Teresa (DSz)

Talbot, Yann (YTa)

Tàpia i Nieto, Joan C. (JCTN)

Tarazona i Ventura, Jordi (JTV)

Tarradell, Miquel (MTa)

Tarragó Cid, Salvador (STC)

Tarrés Ruiz, Francesc (FTR)

Tarrús i Galter, Josep (JTG)

Tarrús, Joan (JoTa)

Tartera i Barrabeig, Jordi (JTB)

Tàsies, Pius (PTa)

Tasis i Ferrer, Rafael (RTF)

Tate, Robert-Brian (RBT)

Tebé i Soriano, Carles (CTS)

Teixell i Cácharo, Antoni (ATeC)

Teixidor, Joan (JTe)

Teixidor, Josep (JTx)

Tena i Garriga, Pere (PeT)

Terés i Tomàs, Maria Rosa (MRTT)

Termes i Ardèvol, Josep (JTA)

Terradas i Serra, Jaume (JTS)

Terribas, Santiago (STe)

Terry, Arthur (ArT)

Thomaschewski, Maria Rosa (MRTh)

Tintó, Margarida (MarT)

Tintoré, Enric (ETi)

Toledo Leceta, Ana M. (ATL)

Tomàs Boqué, Núria (NTB)

Tomàs i Cabot, Josep (JTC)

Tomàs, Margalida (MToV)

Tomàs, Pilar (PTo)

Tomàs, Ramon (RTM)

Tomás, Robert (RoTo)

Tormo i Freixas, Enric (ETF)

Toro i Trallero, Josep (JoTo)

Torra i Miró, Oleguer (OTM)

Torras i Ribé, Josep Maria (JMT)

Torras, Jaume (JaT)

Torre, Rafael de la (RaTo)

Torrell i Rosique, Pere (PTR)

Torrens-Ibern, Joaquim (JTI)

Torrent i Macau, Ramon (RToM)

Torrents, Maria Lluïsa (MLlT)

Torres Fontes, Juan (JTF)

Torres i Capell, Manuel (MaTC)

Torres i Domènech, Joan (JTD)

Torres i Grau, Pere (PTG)

Torres i Montané, Antoni (ATM)

Torres i Vilajoana, David (DTV)

Torres, Ramon (RTo)

Tort i Mitjans, Francesc (FTM)

Totosaus i Martorell, Josep (JMTo)

Tragan, Pius-Ramon (PRT)

Trench i Ballester, Eliseu (ETB)

Trenchs i òdena, Josep (JTrO)

Tresserras i Casadejust, Artur (ATC)

Triadó i Tur, Joan Ramon (JRTT)

Trias i Fargas, Ramon (RTr)

Trigo Rodríguez, Xulio Ricardo (XRTR)

Trillas i Ruiz, Enric (ETR)

Trullén, Josep M. (JMTr)

Tuaillon, G. (GTua)

Tubau i Sala, Josep M. (JMTS)

Tubella, Imma (ImT)

Tura i Soteras, Josep M. (JMTu)

Turró i González, Albert (ATG)

Turull i Creixell, Antoni (AnT)

Turull, Alexandre (AlT)

Ubach i Nuet, Bartomeu (BUN)

Ubach, Francesc (FUM)

Ubierna, Antoni (AnU)

Udina i Abelló, Claudi (CUA)

Udina i Abelló, Manuel (MUA)

Udina i Abelló, Santiago (SUA)

Udina i Cobo, Carles (CaU)

Udina i Cobo, Josep Manuel (JMUC)

Udina i Martorell, Frederic (FUdM)

Ulgalde, Martín de (MdU)

Ulldemolins, Salvador (SUll)

Urban Garcia, Marta (MUG)

Urdeix i Dordal, Josep (JUD)

Urgell i Garcia, Jordi (JUG)

Urgell, Maria Dolors (MDUX)

Urzainki Mikeleiz, Josune (JUM)

Vajay, Szabolcs de (SdV)

Valderas i Gallardo, Josep (JMaV)

València, Eugeni (EuVa)

Valentí, Eduard (EVa)

Vallès i Costa, Rosa (RVC)

Vallès i Rovira, Josep (JVRo)

Vallès, Edmon (EdV)

Vallès, Josep M. (JMVa)

Valls i Jordà, Joan (JVJ)

Valls i Plana, Ramon (RVPl)

Valls i Vila, Jaume (JaVV)

Valls, Lluís (LlV)

Valls, Oriol (OrV)

Vallvé i Bermejo, Joaquim (JVaB)

Vallvé i Ribera, Joan M. (JMVR)

Vallvé i Ventosa, Andreu (AVV)

Vallverdú i Canes, Francesc (FVa)

Vallverdú, Josep (JpVa)

Valor i Carabús, Marina (MVC)

Vaqué i Roig, Empar (EVR)

Varela, Xevi (XVa)

Vargas-Golarons, Ricard (RVG)

Vegué, Pere (PVe)

Vélez i Vicente, Pilar (PVV)

Vendrell i Ferrer, Eudald (EuV)

Ventalló, Joaquim (JVll)

Ventayols, Eulàlia (EVJ)

Ventura i Barnet, Jesús (JVeB)

Ventura, Betty (BVe)

Ventura, Jordi (JVe)

Veny i Clar, Joan (JVC)

Vera i Culell, Núria de (NVC)

Verd i Crespí, Sebastià (SVe)

Verdaguer i Juanola, Pere (PeV)

Verde i Aldea, Josep (JVeA)

Verdura i Tenas, Josep (JoVT)

Vergara i Carrió, Josep M (JMVC)

Verger i Arce, Guillem (GVA)

Verger i Garau, Joan (JVG)

Vergés i Masip, Jaume (JVeM)

Vergés i Vives, Francesc (FVV)

Vergés, Joaquim (JoaV)

Vergés, Josep (JoVer)

Verjat i Massmann, Alain (AVM)

Vernet i Ginés, Joan (JoVe)

Vernet, Francesc (FrV)

Via i Boada, Lluís (LlVB)

Via i Taltavull, Josep M. (JMVT)

Vidal i Alcover, Jaume (JVlA)

Vidal i Bendito, Tomàs (TVi)

Vidal i Garcias, Bernat (BVG)

Vidal i Hernández, Josep-Miquel (JMVH)

Vidal i Oliver, Guillem (GVO)

Vidal i Pla, Francesc (FVP)

Vidal i Solà, Artur (AVi)

Vidal i Tomàs, Bernat (BVT)

Vidal i Tur, Gonçal (GVT)

Vidal i Villa, Josep M. (JMVV)

Vidal, August (AuV)

Vidal, Helena (HVF)

Vidal, Maria Carme (MCV)

Vidal, Maria Teresa (MTV)

Vidal, Ramon (RaVi)

Vigo i Bonada, Josep (JViB)

Vigó i Marcé, Antoni (AnVM)

Vigué i Viñas, Jordi (JoVV)

Vilà i Folch, Joaquim (JVF)

Vila i Grau, Joan (JVGr)

Vilà i Guerau de Arellano, Marta (MVGA)

Vila i Pineda, Maria Dolors (MDV)

Vilà i Valentí, Joan (JViV)

Vila, Marc-Aureli (MAu)

Vila, Pau (PaV)

Vila-Abadal i Vilaplana, Marià (MVV)

Vilanova i Bosch, Evangel (EVi)

Vilanova i Trias, Pere (PVT)

Vilanova, Santiago (SaVi)

Vilaplana i Trilles, Joan (JVT)

Vilar i Bonet, Josep (JVB)

Vilar i Roca, Gerard (GVR)

Vilaró i Piñol, Rosa (RVP)

Vilarrúbias, Gaspar (GVi)

Vilaseca i Marcet, Josep (JMVM)

Vilasís i Fernández-Capalleja, Andreu (AVFC)

Villagrasa i Hernàndez, Fèlix (FVH)

Villalba i Varneda, Pere (PVi)

Villalta i Blanch, Jaume (JaViB)

Villangómez i Llobet, Mar (MVLl)

Villanueva, Lluís (LlVi)

Villatoro i Lamolla, Vicenç (VVL)

Vintró, Eulàlia (EuVi)

Vinyes i Miralpeix, Joan (JVMi)

Vinyes i Vilà, Joan (JVi)

Vinyes i Vilà, Josep Maria (JoMV)

Vinyes i Vilà, Ramon (RViV)

Vinyoles i Vidal, Joan (JVV)

Viñamata, Eduard (EdVi)

Viñas. Carles (CaVi)

Viñas, Josep (JoVi)

Viñas i Carabén, Joan (JoV)

Viñas i Riera, Joan (JVR)

Violant, Ramona (RVi)

Virella i Bloda, Albert (AVB)

Virgili, Albert (AlV)

Virgili, Carmina (CaV)

Virós i Galtier, Xavier (XVG)

Vives i Rego, Josep Arcadi (JoVR)

Vives i Sabater, Joan (JVS)

Webster, Jill R. (JRW)

Woodfield Wheeler, Max (MWW)

Xamena, Pere (PXa)

Xarrié i Rovira, Josep M. (JMXR)

Xirinachs, Valentí (VXi)

Xuriguera, Joan B. (JBX)

Yagüe i Ferrer, Àngel (AYF)

Yates, Alan (AYa)

Yll, Erikarta (EYll)

Ylla-Català, Antoni (AYC)

Zalan, Vince (ViZ)

Zaragoza, Josep-Lluís (JLlZ)

Zgustova, Monika (MoZ)

Zukovs'kyj, Arkadyj (ArZ)

Zurriaga, Ferran (FZu)

Equip editorial

Director general

Albert Pèlach i Pàniker

Cap d’edicions

Marc Sagristà i Artigas

Editor

Josep M. Vinyes i Vilà

Coordinadora

Marga Pradas i Garijo

Cap de correcció

Àngels Ferrand i Aranda

Redacció i correcció

Mariona Cabana i Pujol

Montserrat Comelles i Folch

Roser Pubill i Porta

Guillem Verger i Arce

Mercè Robert i Andreu

M. Mercè Riu i Codinach

Assessoria lingüística

Josep Torras i Rodergas

David Ordóñez i Garcia