Avui

Portada Avui, juny 2010

© Avui/El Punt

Primer diari en català publicat després de la Guerra Civil de 1936-39.

Fou fruit d’una inèdita mobilització popular, amb l’objectiu de crear un diari català, independent, democràtic i popular. Sobre la base de les aportacions del grup fundador, aglutinat entorn de Josep Espar i Ticó, l’empresa Premsa Catalana SA assolí de comprometre-hi unes trenta mil persones com a comptepartícips i subscriptors. Publicà el seu primer número el dia de Sant Jordi del 1976. S’acollí a l’edifici d’El Noticiero Universal i fou imprès als tallers d’Editorial Mencheta fins el 1981, que es traslladà a un local de propietat a l’edifici on hi havia El Correo Catalán. El diari incorporà tallers propis de fotocomposició i muntatge. Amb aquest motiu, reduí el format inicial i procedí a una renovació del disseny.

A l’octubre del 1994 dugué a terme una important remodelació de disseny i de contingut. L’any 1997 publicà el seu Llibre d’estil i el 1998 començà la publicació d’un suplement en aranès, Anè. Sobre la base d’ésser un diari d’informació general, donà prioritat a la informació dels Països Catalans i també a la política i la cultura catalanes. En aquest vessant, publicà des del 1989 el suplement setmanal Cultura, que prestava una atenció preferent al llibre en català.

Al juny del 2004, Premsa Catalana SA, l’empresa editora del diari Avui, presentà un expedient de fallida amb la intenció de garantir la continuïtat de la publicació. Al desembre, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals n’esdevingué la nova propietària i l’accionariat es repartí entre els grups Grup Planeta (40%), Grup Godó (40%) i l’Institut Català de Finances (20%). Al setembre del 2005 el diari aparegué considerablement renovat, amb noves seccions, nous col·laboradors i un disseny caracteritzat pels canvis tipogràfics i l’èmfasi en el grafisme i la il·lustració. El 2007, el diari remodelà  en profunditat la seva pàgina web (activa des del 1996) amb la inclusió de diversos serveis, enllaços, canals multimèdia i una actualització permanent de les notícies.

Al novembre del 2009 Hermes Comunicacions, editora del diari El Punt, adquirí el 100% de la propietat de l’Avui. Incorporà aleshores El 9 Esportiu de Catalunya i el setmanari Presència (procedents d’El Punt i que substituïren, respectivament, la secció d’esports i el suplement dominical). Al juny del 2010 l’Avui fou sotmès a una profunda reestructuració. Es clausurà el local del carrer d’Enric Granados i hom unificà físicament la redacció amb la d’El Punt de Barcelona, amb seu al carrer de les Tàpies, al barri del Raval. Hom llançà també un nou suplement, L’econòmic. La pàgina web, per la seva banda, també fou objecte d’una reestructuració en una de sola amb dues grans seccions: la destinada a informació local i de proximitat (corresponent a El Punt) i la nacional, generalista i internacional (corresponent a l’Avui). 

En vigílies de l’aparició del diari s’instituí el premi Avui de periodisme, concedit anualment fins a l’any 1996 a la Nit de Santa Llúcia. L’any 2010 el suplement Cultura rebé el premi Atlàntida del Gremi d’Editors de Catalunya.

N’han estat directors Josep Faulí i Olivella (1975-77 i durant uns mesos de l’any 1986, entre Serrats i Ramentol), Jordi Maluquer i Bonet (1977-82), Jaume Serrats (1982-86), Santiago Ramentol i Massana (1986-89), Albert Viladot i Presas (1989-93), Vicenç Villatoro i Lamolla (1993-96), Vicent Sanchis i Llacer (1996-2007) i Xavier Bosch i Sancho (2007-08). Al novembre d’aquest any Toni Cruanyes n’assumí provisionalment la direcció i el juliol del 2009, també amb caràcter provisional, fou substituït per Carles Flo. En passar la propietat a El Punt, Xevi Xirgo n’esdevingué director.

A partir del 31 de juliol de 2011 El Punt i l’Avui s’unificaren en una sola capçalera amb el nom d’El Punt Avui.