clupeïformes

m
pl
Ictiologia

Ordre de peixos osteïctis, el més primitiu i menys evolucionat del grup.

Les escates solen ésser cicloides, molt semblants a les dels ganoides en algunes formes fòssils; les aletes no tenen radis espinosos; les ventrals són abdominals, la caudal, homocerca, sovint forcada. Les vèrtebres són amficèliques, totes iguals (isospòndils). La bufeta natatòria, quan hi és, comunica amb l’esòfag (fisòstoms); alguns tenen vàlvula espiral. Moltes espècies són marines, d’aigües profundes i fredes; n'hi ha que formen moles molt nombroses, i també n'hi ha d’aigua dolça i de migradores anàdromes.

Representants més importants de l'ordre dels clupeïformes

Família dels elòpids Elops saurus salmó del Cap
Família dels megalòpids Megalops atlanticus tarpó
Família dels albúlids Albula vulpes peix banana 
Família dels clupèids   Clupea harengus areng  
Clupea pallasii areng del Pacífic  
Clupea sprattus amploia  
Sardina pilchardus sardina  
Alosa alosa saboga, alosa 
Sardinella aurita alatxa  
Família dels engràulids   Engraulis encrasicholus seitó
Família dels salmònids    Salmo salar salmó
Salmo trutta   truita  
Salmo gairdnerii   truita irisada 
Salvelinus lontinalis  
Coregomis lavaretus  
Família dels timàlids   Thymallus thymallus   tímal  
Família dels argentínids   Argentina sphyraena   peix de plata  
Família del osmèrids   Osmerus eperlanus  
Família dels esòcids   Esox lucius lluç de riu
Família dels gonostomàtids   Cyclothone microdon
Maurolicus muelleri
Família dels esternoptíquids   Argyropelecus hemigymnus peix destral  
Família dels estomàtids   Stomias boa
Família dels melanostomiàtids   Eustomias filiferum
Família dels cauliodòntids   Chauliodus slohanei
Família dels opistopròctids   Opisthoproctus soleatus
Família dels osteoglòssids   Meterotis niloticus
Arapaima gigas arapaima  
Família dels pantodòntids   Pantodon buchholzi papallona de riu