dicotiledònies

magnoliates, magnoliòpsids
f
pl
Botànica

Classe d’angiospermes.

Caracteritzada per l’embrió amb dos cotilèdons, l’arrel axonomorfa originada a partir de la radícula, la tija amb feixos vasculars oberts i disposats en anell i amb una capa de càmbium, el creixement secundari en l’arrel i en la tija, les fulles peciolades i de nervadura pinnada o palmada i les flors típicament pentàmeres o tetràmeres. Hom les divideix en dialipètales, amb flors de periant amb dos verticils i de pètals separats, i monoclamídies o apètales, amb flors de periant doble i de pètals soldats. Una altra subdivisió és en arquimídies, que comprenen les dialipètales i les monoclamídies, i metaclamídies, que equivalen a les simpètales.

Principals ordres de dicotiledònies

dialipètales magnolials
ranals
rosals
podostemonals
hamamelidals
lleguminoses
mirtals
readals
parietals
gutiferals
columníferes
gruïnals
terebintals
celastrals
rammals
umbel·líferes
monoclamídies fagals
jungladals
salicals
verticil·lades
piperals
urticals
tricoccals
proteals
santalals
poligonals
centrospermes
simpètales bicornes (ericals)
primulals
plumbaginals
diospirals
ligustrals
contortes
tubiflores
personades
rubials
cucurbitals
sinandres