pezizals

f
pl
Micologia

Ordre d’ascomicets de la subclasse dels discomicets integrat per fongs d’esporocarps en forma de plat o de copa, o proveïts de cama i capell; d’ascs operculats i d’ascòspores hialines, unicel·lulars i uniloculars.

Només en pocs casos fan conidis. Són sapròfits i es fan en terra humífera, en places carboneres, sobre fusta en descomposició i sobre fems.

Comprèn, entre altres, les famílies de les helvel·làcies i de les pezizàcies.

Pezizals més destacades

Acetabula sp bocabadat
Acetabula leucomelas bocabadat negre
Acetabula vulgaris bocabadat bru
Aleuria vesiculosa cassoleta groga
Disciotis venosa cassoleta venosa
Galactinia badia cassoleta bruna
Gyromitra sp giromitra
Gyromitra esculenta bolet de greix
Helvella sp helvel·la, orella de gat, orella de moix
Helvella crispa orella de gat blanca 
Helvella lacunosa orella de gat grisa
Leptopodia monachella moraga 
Morchella conica arigany 
Morchella esculenta  múrgola, rabassola 
Otidea leporina  orella de llebre
Otidea onotica orella d'ase
Peziza aurantia cassoleta ataronjada
Sarcosphaera eximia cassoleta violàcia
Sarcoscypha coccinea cassoleta vermella