xarop

m
Farmàcia

Solució saturada de sucre en aigua, emprada com a vehicle en molts medicaments.

Les proporcions de sucre i aigua són, en pes, de 640 i 360 g, respectivament. Els mètodes de preparació poden ésser en fred o en calent. La preparació en fred no dóna lloc a la inversió del sucre i fa el xarop menys sensible a la fermentació, però és llarg de preparació. Actualment gairebé tots els xarops es preparen en calent, afegint-hi després un antisèptic (nipagin, àcid benzoic, àcid salicílic) com a antifermentatiu. Per a millorar-ne les propietats organolèptiques, hom els aromatitza amb essències (llimona, taronja, anís, riba) o els dóna color amb colorants autoritzats: groc (tartrazina), taronja (taronja II), blau (blau patentat E tartrazina) o vermell (amarant).