Els marges oriental i meridional al sector català de la Conca de l’Ebre: el Paleocè i l’Eocè

Unitats litostratigràfiques de la vora SE de la Conca de l’Ebre. Unitats inferiors: 1 Fm Mediona, 2 Fm Orpí. Unitats terrígenes marginals del sector septentrional: 3 Fm Cairat, 4 Fm Vilanova de Sau, 5 Fm Romagats, 6 Fm la Salut, 7 unitats de bretxes marginals, 8 Fm o grup de Sant Llorenç del Munt, 9 Fm Sant Llorenç Savall, 10 Fm Vacarisses, 11 Fm o grup de Montserrat, 12 conglomerats i gresos de Gallifa. Unitats marines i de transició del sector septentrional: 13 Fm Tavertet, 14 Fm Banyoles o de Coll de Malla, 15 Fm Folgueroles, 16 Fm Centelles (en part equivalent a la formació de...