L’estudi dels ecosistemes

La dominància del color blau en la visió espacial de la Terra és en gran manera deguda a l’abundància superficial d’aigua líquida i també gasosa. Això justifica el nom de «planeta blau» que se li aplica i explica que la biosfera, capa viva de la Terra, i igualment superficial, estigui tan vinculada a l’aigua.

Fotolia.com

L’observació directa de la Terra des de l’espai ha popularitzat la denominació de «planeta blau» per al nostre món. D’una banda, fa referència a la quantitat d’aigua que hi ha al nostre planeta: 1348 milions de km3 d’aigua líquida als oceans, almenys 27 milions...