Els ecosistemes terrestres

Els ecosistemes terrestres presenten característiques força diferents dels aquàtics. En ells els organismes depenen majoritàriament d’uns productors primaris que, situats a la interfase entre atmosfera i litosfera, ocupen un espai ben reduït (només un centenar de metres en el cas dels boscos més alts, i molt menys normalment). Alguns animals terrestres cerquen l’aliment al medi aquàtic i altres poden enlairar-se considerablement durant un temps curt, però el marc de la vida terrestre és molt més restringit que el de la marina, que arriba a colonitzar permanentment les grans fondàries...