Els ecosistemes marins

Consideracions generals

L’ecotò entre la terra i la mar és brusc i nítid, tal com suggereix aquesta imatge de la costa del cap de Favàritx (Menorca). Separa dos mons diferents, amb estratègies biològiques distintes, tant en el camp físic com en el camp químic.

Jordi Vidal.

La mar ha estat sempre un medi inhòspit i estrany per a l’home, i, encara que s’hi navega i s’hi pesca des de fa milers d’anys, el coneixement de la mar assolit durant la major part d’aquest temps no ha estat més que superficial. Només la tecnologia moderna, com més va més sofisticada, ha permès de superar...