Descripció de les Illes Orientals

Banys àrabs de Ciutat de Mallorca, segle XI.

J.G.

Els següents passatges de dos geògrafs àrabs ofereixen una descripció de les Illes Orientals de l’Àndalus. El primer autor, l’oriental Ibn Hawqal, que va visitar personalment l’Àndalus, bé que no va ser a les Balears, és autor del Kitāb ṣūrat al-arḍ (Descripció de la terra). Aquesta obra, escrita entre el 950 i el 970, és una de les grans obres de la geografia àrab clàssica. En el passatge que s’adjunta, l’autor es refereix al regne del califa ‘Abd al-Raḥmān III, mort el 961. Insisteix en la importància de la ramaderia, aspecte...