La Catalunya musulmana

La utilització de l’expressió Catalunya musulmana per a designar els territoris de l’antiga Tarraconense —sota dominació islàmica a partir del primer quart del segle VIII— pot semblar sorprenent. Efectivament, es tracta d’una expressió del tot anacrònica. Segons Joan Vernet el terme Ṭalūniya —emprat pel cronista al-‘Uḏrī (1003-85) al segle XI— es referiria a Catalunya. Això és poc possible atès que, en aquella època, Ṭalūniya no era res més que un lloc de pas a la ruta entre Osca i Lleida. Tampoc no seria raonable intentar minimitzar el pes que va tenir la presència musulmana en aquestes...