Una expedició de la marina califal

Abans de l’any 1000, eren els musulmans els qui atacaven normalment les costes catalanes. L’excepció fou l’expedició que encapçalà Sunyer II, comte d’Empúries, al final del segle IX, tot al llarg del litoral oriental de l’Àndalus i pels voltants d’Almeria, amb una flota formada per una quinzena de vaixells. Segons Ibn Ḫaldūn, la flota omeia estava formada, a l’època d’‘Abd al-Raḥmān III (912-61), aproximadament per 200 embarcacions. Ibn al-Ḫaṭīb precisava que, en temps d’al-Ḥakam II (961-76), la flota d’Almeria comptava amb 300 unitats. Aquesta flota era sota el comandament d’un almirall amb...