La Guerra Civil: del 1936 al 1939

La fallida dels règims democràtics europeus. 1931-1939.

Ni que sigui una tautologia, val la pena de remarcar que la Guerra Civil Espanyola va ser, per damunt de tot, una guerra. La proliferació d’estudis sobre els múltiples aspectes col·laterals del conflicte i l’abast d’aquesta vasta Història..., que defineix com a objecte seu la política, la societat i la cultura dels Països Catalans, no poden ignorar la centralitat de l’esdeveniment bèl·lic, que en condiciona tots els altres. La vida política, l’activitat econòmica, els canvis demogràfics, les manifestacions culturals i la...