La violència de la política i la política de la violència

Bombardeig d'Espartero des de Montjuïc a Barcelona (1842)