El naixement d’una societat industrial

L’Espanya Industrial, mitjan segle XIX, Barcelona / ECSA, GC-P