El tapís del Baptisme de Crist

El Museu de la Catedral de Barcelona conserva un tapís del darrer terç del segle XV en què es representa el baptisme de Crist al Jordà. Fa 103 cm d’alçada per 196 cm d’amplada. Per les mides, no gaire grans, és possible que aquest tapís hagués estat teixit amb un teler de baix lliç. Les mides semblen indicar també que devia ésser utilitzat com a frontal d’altar. Va ser restaurat el 1985 pel sistema de reinserció d’ordit i trama.

El seu ordit és de fils de lli i té una densitat d’entre 5/6/7 fils per cm. La trama és de fils de llana i de seda filats conjuntament i la seva densitat és de 10...