El tapís de la reina Dido

El Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona conserva un tapís flamenc, fet en un taller de Brussel·les, de vers 1500-10, que prové de la Seu Vella de Lleida (núm. inv. 5341). Conté probablement l’escena de l’homenatge a la reina Dido. Fa 310 cm per 277 cm. Va ingressar als Museus de Barcelona el 1932, juntament amb la col·lecció Plandiura, de la qual formava part.

Les vicissituds del tapís

El febrer del 1922, després de diverses negociacions amb la Junta de Museus sobre la restauració de la col·lecció de tapissos, el capítol de la catedral de Lleida va demanar permís a la Santa Seu per...