Els tapissos

El tapís és un tipus de teixit destinat a la decoració d’interiors. Difereix del teixit a la plana per la tècnica de realització, que s’anomena treball o tècnica de tapisseria. El tapís es pot fer en dos tipus de teler: vertical i horitzontal. Un cop acabada la peça no és possible saber en quin tipus de teler ha estat fabricada. Independentment de la classe de teler, el treball del tapís s’ha fet sempre manualment i es continua fent així. El tapís, com a teixit, consta d’ordit i trama, i s’obté per l’encreuament d’ambdós.

L’ordit és el conjunt de fils paral·lels que es preparen en el teler...