El teixit de Sant Ponç de Corbera

Es conserven fragments d’aquest teixit al Cooper Hewitt National Design Museum de Nova York, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i al Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona. L’estat de tots els fragments és força malmès. Estan molt trossejats, presenten moltes llacunes i han perdut gran quantitat de fils d’ordit i de passades de trama. Segons el col·leccionista Macari Golferichs (així consta en la fitxa del fragment del Museu Tèxtil i d’Indumentària), aquest teixit andalusí, fabricat al final del segle XIV o a l’inici del XV, al regne nassarita de Granada, procedeix del...