El tèxtil i la indumentària

Frontal de la Passió de la Seu de Manresa