El tern de Sant Vicenç

Casulla del bisbe Miquel de Ricomà, d’autor anònim. Catedral de Vic. Miquel de Ricomà va ser bisbe de Vic en 1345-46. La seva casulla està formada per l’escapulari brodat i per la casulla pròpiament dita. La peça és de diaspre, un teixit fabricat a Lucca a la fi del segle XIII i l’inici del XIV que es caracteritza pel fet de tenir decoració monocroma amb dues fileres d’animals. L’escapulari és un brodat de lli, de sedes policromes i de fil de plata daurada que pertany a l’anomenat opus florentinum, és a dir, a la pintura a l’agulla pròpia de l’art florentí del segle XIV.

Museu...