Ferrer Bassa, un creador d’estil

Dos caps femenins del costat esquerre de la taula de la coronació de Bellpuig. Les santes, de rostres serens i suaus, modelats amb pinzellades circulars, fluides i visibles, porten a la mà els seus atributs.

©IAAH/AM

Ferrer Bassa és la figura central de l’italianisme trescentista català. La seva obra ha generat debats molt encesos, però malgrat la polèmica que encara pugui envoltar la seva creació i la seva figura, no se li pot discutir el lloc privilegiat que es mereix i que la documentació evidencia de manera folgada.

Nascut a la darreria del segle XIII, sembla que era...