El primer italianisme: Catalunya sota el signe de Giotto

Per a interpretar la lliçó de Giotto a Catalunya, cal fer-se càrrec de la intensa transformació de les maneres de pintar que, amb conseqüències múltiples i diverses, repercutí en la majoria de les escoles italianes i també en algunes de les europees. El nou paradigma artístic que Giotto representa esdevingué en termes generals, i també en el nostre territori, la conditio sine qua non per a l’evolució de les arts del color al llarg del tres-cents (Bellosi, 2004, pàg. 116). Com és obvi, la trobada amb Giotto ha de ser valorada i ajustada cas per cas. El florentí, a l’aixopluc d’un taller i un...