Els museus de ciència i tècnica

Sovint s’ha considerat que els antecedents del museus de ciència i tècnica van ser els gabinets científics del segle XVIII on s’experimentaven i es mostraven els descobriments que els científics havien realitzat als seus laboratoris. En aquests gabinets es feien “demostracions” de caràcter públic que servien alhora com a pràctiques d’estudi i com activitats de difusió de la ciència, ja que hi assistia part de la societat il·lustrada d’aquella època. A París, per exemple, burgesos i aristòcrates assistien voluntàriament als cursos que es feien als diversos gabinets.

Aquesta vocació didàctica...