La família

La família, unitat de convivència

La família ha tingut diverses funcions i definicions al llarg de la història de les poblacions. Les ciències socials, i en particular l’antropologia, han considerat les relacions de parentiu, i sobretot la família, un tema d’estudi central. La família, nucli bàsic de les societats, ha constituït motiu principal d’estudi de l’antropologia clàssica des del mític primer estudi de L.H. Morgan, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, del 1870, fins al començament del segle XXI, que els temes relacionats amb la família són els més estudiats...