Els camins, els viatges i els transports

Els camins, construcció humana i símbol existencial

Un dels trets distintius del món animat en oposició al món mineral, inert, i aparentment estàtic, és la mobilitat. La vida, en efecte, és moviment. La mobilitat és imprescindible per a satisfer les necessitats humanes més essencials. No debades es considera que, després del foc, la roda ha estat el descobriment més decisiu de la humanitat. Les relacions humanes, l’aprofitament dels recursos naturals, l’intercanvi econòmic, res no fóra possible sense sistemes de transport ni mitjans de comunicació. Per això, és clar que els camins, entesos...