Les ciències i les tècniques populars

L’Herboristeria del Rei, fundada el 1818, és l’herbolari més antic de Catalunya i un dels establiments comercials més antics de Barcelona / BERNATPS