Estudis d’arquitectura, escultura i pintura medievals (1970-2000)

Les aportacions dels darrers trenta anys a la història de la pintura, l’escultura i l’arquitectura catalanes del període medieval donen lloc a una suma molt complexa d’inquietuds, projectes, parèntesis, dualitats i polèmiques, certeses i hipòtesis, que només de vegades s’han concretat en publicacions. Es tracta d’una suma en què les matemàtiques deixen de ser una ciència exacta. Les trobades i les discordances obliguen sovint a prendre partit, a valorar el substancial o a donar suport a una determinada idea en perjudici d’una altra. Tanmateix, el criteri que voldríem aplicar aquí apunta, més...