L’estudi de les arts decoratives, les arts aplicades i les arts de l’objecte

Les arts decoratives han estat un gran sac on tradicionalment s’ha inclòs tota mena d’objectes, des d’objectes litúrgics com una creu processional, un encenser o una casulla, fins a objectes d’ús tan quotidià com un plat o un vestit. En primer lloc, doncs, tenim un conjunt de peces molt diferents entre si, quant a materials, tècniques, funció, tipologia o, fins i tot, qualitat estètica. Aquesta diversitat la podem trobar també dins els mateixos camps d’estudi: per exemple, no és el mateix (pel que fa a la tècnica, l’ús i la concepció estètica i decorativa) un gerro de ceràmica que un arrimador...