L’arqueologia a Catalunya en els darrers anys

Arqueologia és una paraula grega per designar una disciplina moderna. Com a tal va néixer al segle passat, ha anat prenent rigor científic al segle XX, i en els darrers trenta anys s’ha caracteritzat per les reflexions epistemològiques i per una evolució metodològica notable. Ha anat adoptant cada cop més préstecs d’altres ciències, per utilitzar-los com a tècniques complementàries: de la geologia, la botànica, la química, la física, la biologia, la geografia, les matemàtiques, i també s’ha servit abundosament de la informàtica. Tanmateix no ha perdut el seu nord, l’esforç de síntesi històrica...