L’alimentació

En aquest mapa s’han cartografiat les calories disponibles per dia i per capita als diferents estats que en tenen informació. Aquestes dades no corresponen a les quantitats que consumeix cada individu en un país concret, sinó que tan sols indiquen que, d’acord amb la producció i les importacions d’aliments, la mitjana de calories proporcionada per aquests aliments disponibles per habitant té un valor determinat. Tenint en compte que una part important dels aliments de què es disposa no es consumeix (pèrdues durant la preparació, caducitat, etc.), el consum real d’aliments és sempre...