L’origen dels animals domèstics

La domesticació és un llarg procés d’adaptació d’algunes poblacions animals a determinades necessitats de l’home. Aquest procés comporta la fixació genètica de modificacions morfològiques, fisiològiques o etològiques. És un fenomen lligat a l’espècie humana que ha contribuït a la diversificació dels organismes vius.

Es consideren animals domèstics aquells que han sofert un procés de selecció per part de l’home fins al punt d’adquirir i consolidar unes determinades característiques que els diferencien dels seus ancestres salvatges. La denominació d’animal domèstic es...