L’origen d’altres plantes útils

L’interès de l’home en les plantes ha estat ben divers. En els mapes 24 i 25 s’han indicat els orígens geogràfics d’algunes de les principals plantes alimentàries i medicinals, respectivament. Hi ha, però, una munió d’altres plantes que no es poden incloure en cap d’aquests dos blocs, i que són de màxima rellevància a causa dels usos que se’n fan. Aquest mapa representa l’origen geogràfic d’una selecció del conjunt d’altres plantes útils.

Les qualitats estètiques de les plantes (coloració, forma, textura) han fet que tinguin un ús ornamental des de temps antics. Entre...