Les drogues

Tenint en compte que existeix una certa correspondència entre els estats rics com a consumidors de droga, d’una banda, i els estats productors com a països en via de desenvolupament, de l’altra, seria fàcil concloure a primera vista que aquest mapa és una reedició de l’esquema clàssic de rics versus pobres. Si bé això té sentit per als camperols dedicats al conreu de primeres matèries per a la producció d’algun tipus de droga (coca, opi, cànnabis), el mateix esquema dicotòmic no pot ser aplicat al conjunt del comerç d’aquestes substàncies.

La localització de les àrees...