Les llengües oficials

Els experts calculen que menys d’un quatre per cent de les llengües del món gaudeixen d’algun tipus d’ús oficial, és a dir, un ús que ha estat establert jurídicament i que es vincula al govern, a l’administració pública, al sistema educatiu i als mitjans de comunicació. Aquest mapa mostra com l’oficialitat d’un reduït grup de llengües, moltes d’elles europees, s’ha estès per una gran quantitat d’estats dels cinc continents. La majoria d’estats d’Europa i alguns d’Àsia (especialment del sud-est) han promogut una llengua oficial que se sol identificar amb la llengua nacional de la...