El plurilingüisme

Aquest mapa mostra que la diversitat lingüística no es troba distribuïda de manera uniforme per tot el planeta. Dos estats en concret, Papua Nova Guinea i Indonèsia, acumulen un total d’unes 1.500 llengües o, el que és el mateix, una quarta part de la riquesa lingüística del món. Si a aquests dos països s’afegeixen Nigèria, l’Índia i Mèxic, s’arriba al nombre d’unes 2.600 llengües, i si es té en compte la llista dels deu primers estats pel que fa al nombre de llengües (els esmentats anteriorment més el Camerun, Austràlia, la República Democràtica del Congo, la Xina i el Brasil), el...