L’escriptura

D’ençà de la invenció de l’escriptura a l’Orient Mitjà, concretament a l’antiga Sumèria entre el 3300 i el 2900 aC, algunes civilitzacions han dissenyat sistemes d’escriptura diferents per tal de representar gràficament la llengua oral i fer així durables els missatges verbals. En aquest mapa es mostren els principals sistemes d’escriptura que s’utilitzen en l’actualitat arreu del món.

Els sistemes d’escriptura acostumen a dividir-se en alfabètics, sil·làbics i logogràfics. Els alfabets estableixen una correspondència entre les articulacions sonores mínimes d’una...