Els Miquelets. 1640-1814

La història dels cossos armats de soldats voluntaris catalans anomenats Miquelets és un bon exemple, a Europa, del pas de la guerra antiga —intradinàstica, mercenària, sense cap nació al darrere i feta de breus episodis puntuals— a la guerra moderna. La guerra moderna és una guerra entre estats, del poble nació en armes i, en general, de llarga durada.

Els Miquelets (segles XVII-XVIII) àmbit de les operacions bèl·liques

Aquest pas es començà a fer, a Europa i segons S. Kott i S. Michonneau, des del 1648. La forma de “guerra moderna” es consolidà a partir del 1793, amb la...