La plàstica barroca. 1610-1780

Les monarquies absolutes europees tendiren a concentrar progressivament, durant els segles XVII i XVIIII, riqueses, poder i símbols en uns punts privilegiats dels seus extensos territoris: les capitals, les residències reials, les capitals virregnals. Però, al mateix temps, algunes ciutats europees amb port o amb comerç i altres centres amb importants concentracions de comunitats religioses van generar una important demanda d’obres d’art que incloïa els dos extrems: tant la mitologia com el realisme.

Itineraris del barroc català

Algunes de les famílies d’artistes catalans o...