Els parlaments. 1027-1714

A partir de l’any 1000, en algunes àrees de l’Occident europeu sorgiren els embrions dels futurs parlaments i dels futurs governs parlamentaris. Es diu que el primer de la història va ser l’English Parliament, que definí les funcions que li corresponien el 1207 i el 1295. Però, de fet, l’origen és, a l’inici del segle X, el Parlement de Normandie o Échiquier de Rouen. I se suposa que la invasió normanda d’Anglaterra, el 1066, dugué aquesta institució a les illes Britàniques.

El primer parlamentarisme

Així, el mot anglès parliament es considera derivat del francès parlement...