Savis musulmans i centres culturals de la Marca Hispànica, 950-1250

Una de les característiques de l’islam medieval fou la comunicació entre els diferents centres religiosos i culturals. Les ciutats de Balaguer, Lleida i Tortosa no en foren cap excepció i un bon nombre d’alfaquins i ulemes catalans recorregueren les terres de l’islam a la recerca de nous coneixements. A l’Europa de la revolució de l’any mil, alguns centres religiosos dels territoris dels comtats catalans dels Pirineus es van convertir en centres culturals capdavanters, amb una forta irradiació més enllà de les muntanyes. Aquest fet s’explica, en part, perquè aquests centres van entrar en...