Occitània i els trobadors. 950-1200

Els comtats catalans mantingueren sempre una estreta relació amb les terres occitanes, amb les quals els unia un mateix sistema polític i social, a més de compartir una mateixa cultura i parlar una llengua molt propera. Pel camí d’enllaços matrimonials, l’or musulmà o, directament, per la via militar, l’expansió catalana fou una realitat al llarg dels segles XI i XII. Entre 1112 i 1245 els comtes de Provença ho foren del Casal de Barcelona.

Una política matrimonial

Política matrimonial dels comtes catalans (917-1133)

Des de mitjan segle IX fins al començament del segle...